Sana sunnuntaiksi: Että he olisivat yhtä

”Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä” (Joh. 17:22). Nämä Jeesuksen jäähyväisrukouksen sanat sekä rohkaisevat että kehottavat. Jeesus rohkaisee seuraajiaan kertomalla Jumalan suuresta teosta, osallisuudesta Jumalan kirkkauteen. Ja hän kehottaa seuraajiaan yhteyteen – sellaiseen yhteyteen, joka vallitsee Isän ja Pojan välillä. Tuon yhteyden Jeesus ilmoittaa ja rukoilee, että hänen seuraajansa olisivat tällä tavalla yhtä. Onko se mahdollista?

Yhteys Jumalaan perustuu totuuteen ja rakkauteen. Totuudessa pitäytyminen suoristaa ja kirkastaa ihmisen elämän. Pitäytyä Jumalan sanassa merkitsee syvimmiltään Jeesuksessa itsessään pysymistä, onhan hän lihaksi tullut Jumalan Sana, totuus itse. Yhteys perustuu myös Jumalan tahdon pitämiseen. Tästä Jeesus lausuu: ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen” (Joh. 14:23).

Olisi mahdotonta, että kristittyjen välinen yhteys perustuisi Jumalan sanasta luopumiseen. Se ei voi myöskään perustua Jumalan tahdon hylkäämiseen. Vain totuus ja rakkaus ovat ykseyden todellinen perusta.

Nyt tuollainen yhteys ei ole vain kuvitelmaa, joka pitäisi itse rakentaa. Se on jo jollain tavalla olemassa. Se vallitsee usein näkymättömästi niiden välillä, jotka tahtovat seurata Kristusta, hänen opetustaan ja elää hänen tahtonsa mukaan. Mutta sillä on myös näkyviä muotoja: kirkolle annetun uskontotuuden hyväksyminen kokonaisuudessaan sekä Jeesuksen kirkolle tahtoma ykseyden näkyvä merkki: Pietarin seuraaja eli paavi. Päämäärä on näkyvä ykseys.

Olen tietoinen siitä, että eräät pitävät näitä kahta — katolisen kirkon uskontotuuksia kokonaisuudessaan sekä paavia — ykseyden esteinä. Heille tahtoisin pyhän paavi Johannes Paavali II:n sanoin lausua: ”Älkää pelätkö – avatkaa ovet Kristukselle”. Kääntykäämme rohkeasti rukouksessa Pyhän Hengen puoleen. Hän johtaa yhteyteen. Ykseyden perusta ovat totuus ja rakkaus. Ne säteilevät sitä kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.

Tuomas Nyyssölä
kirkkoherra
Pyhän Ursulan seurakunta, Katolinen kirkko Suomessa