Kuolleita: Ulla Talvi 1946—2019 — opinto-ohjauksen kehittäjä

Helena Sipakko

Ulla Talvi toimi muun muassa oppaana Iitin kotiseutumuseossa. Kuva on vuodelta 2007.
Ulla Talvi toimi muun muassa oppaana Iitin kotiseutumuseossa. Kuva on vuodelta 2007.

Ulla Talvi syntyi Kuusankoskella vuona 1946 ja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1966 Kuusankosken yhteislyseosta.

Kuusankoski pysyi hänen kotipaikkanaan kymmeniä vuosia, mutta elämänsä viimeisiksi vuosiksi hän muutti Iittiin.

Ulla mainitsi usein olevansa "isän tyttö", mikä perustui siihen, että isä jo tyttären lapsuudessa kuunteli tätä ja kohteli tasa-arvoisesti. Hänelle kehittyi hyvä itsetunto, mikä myöhemmin näkyi siinä, että hän ei kaihtanut nousta puolustamaan ihmisiä ja asioita, joita katsoi puolustamisen arvoisiksi.

Lukioaikanaan hän toimi Kuusankosken kauppalan nuorten valtuustossa oppikoululaisten edustajana. Kouvolan vanhan puutaloalueen säilyttämisen puolesta hän taisteli ollessaan Yleisradion alueradion toimittajana 1970-luvun alkuvuosina. Hän kuului Iitin kotiseutuyhdistyksen Karrala-toimikuntaan ja vietti yhden kesälomansa oppaana Iitin kotiseutumuseossa.

Hän opiskeli kirjallisuutta Helsingin yliopistossa ja suoritti lukuisan määrän yliopisto-opintoja avoimessa yliopistossa.

Hän oli kävi somistuskoulun Helsingissä ja työskenteli sen jälkeen Kuusaan Pukimossa somistajana ennen opettajan uraansa. Hän opetti Kouvolan Liiketalouden ja ulkomaankaupan instituutissa somistamista, markkinointia ja tekstausta ja myöhemmin taide- ja ympäristökasvatusta. Luovuus, visuaalisuus ja värit olivat hänelle tärkeitä elämänsä loppuun saakka.

Luovuuden voi todeta olleen hänelle olennainen tapa viedä asioita eteenpäin. Hän oli kirjallisesti lahjakas, kieli ja sanomisen selkeys oli hänelle tärkeää.

Ulla oli myös innokas koulutuksen ideoija: hänen ajatuksensa oli muun muassa visuaalisen markkinoinnin koulutuksen aloittaminen Kouvolassa. Varsin merkittävä oli venäjänkielisen merkonomikoulutuksen aloittaminen 1996, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen Ulla osallistui.

Ulla Talvi toimi Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahaston hoitokunnan jäsenenä vuosina 2003—2012 ja puheenjohtajana vuodet 2006—2012. Tässä toiminnassa näkyi hänen hyvä maakunnan tuntemuksensa sekä laaja henkilöverkosto.

2000-luvulla hän osallistui Iitin kunnalliselämään ja oli muun muassa teknisen lautakunnan ja kaavoitustoimikunnan jäsen.

Hän kirjoitti yhdessä turkulaisen kollegansa kanssa ammatillisten oppilaitosten oppilaanohjauksen oppikirjan Opintiet vuonna 1987. Kirja oli ensimmäisiä, jossa opiskelua käsiteltiin ura-ajatuksen kautta yhteydessä myöhempään työelämään.

Jo 1970-luvulla hän alkoi ottaa vastuuta Liiketalousinstituutin oppilaanohjauksesta. Myöhemmin hän toimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opintotoimiston päällikkönä.

Ulla Talven empaattisuus ja pyrkimys oikeudenmukaisuuteen opiskelijoiden asioiden hoitajana aiheutti myös ristiriitoja. Hänen pyrkimyksensä luoda ennen kaikkea opiskelijaystävällinen hallinto ei aina saanut esimiesten ymmärrystä osakseen. Alaiset muistavat hänet esimiehenä, joka piti heidät ajan tasalla opinto-ohjauksen ja sen hallinnon uusista tuulista ja mielellään otti heitä mukaansa seminaareihin ja kehittämishankkeisiin.

Ennen eläköitymistä mielessä olleet tulevaisuuden suunnitelmat eivät toteutuneet. Pitkäaikainen sairaus alkoi yhä enemmän vaikuttaa hänen elämäänsä.

Tytär, jonka yksinhuoltaja hän oli ollut, oli äitinsä lähellä tämän viimeisiin hetkiin saakka.

Ullaa jäivät kaipaamaan tyttären lisäksi ystävät. Myös lukuisat entiset opiskelijat muistavat hänet.

Soili Lehto-Kylmänen
Kirjoittaja on Ulla Talven pitkäaikainen kollega ja ystävä.

Uusimmat uutiset