Kuolleita: Juhani Seppälä 1954—2018

Juhani Seppälä 31.3.1954—29.8.2018.
Juhani Seppälä 31.3.1954—29.8.2018.

Sairaankuljettajana Juhani ”Jude” Seppälän työura osui alan kiihkeimmän kehitysjakson nousukiitoon. Jude oli kiistatta yksi niistä, joka laittoi tinkimättömästi oman persoonansa likoon, jotta sairaankuljetuksesta kehittyisi tänä päivänä ymmärtämämme ja arvostamamme ensihoidon osaamisalue.

Poikamainen innostus kumpusi Juden tekemisessä, ja hän innosti monet työtoverinsakin kehittämään omaa osaamistaan kohti parempaa potilastyötä. Jude edusti määrätietoisella, tinkimättömällä ja kunnianhimoisella, mutta toisaalta vaatimattomalla asenteellaan edelläkävijää, joka nosti kehitystyöhön mukaansa monta meistä aikalaisistaan.

Jude oivalsi asiantuntijuuden ja hyvien ihmissuhteiden merkityksen asioiden edistämisessä. Kaakkois-Suomen hätäkeskusasiantuntijana hän oli jo valtakunnallisesti laajasti verkostoitunut ja lähti kehittämään sosiaalitehtäväluokituksia yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Varsin varhaisessa vaiheessa hän näki myös sosiaalisen hädän tunnistamisen osana ensihoitajan työtä ja sittemmin hän profiloituikin moniviranomaistyön kehittäjänä sosiaali- ja kriisipäivystykset huomioiden.

Niin lasten kuin vanhusten hädän huomioimisesta ja kriisiavun tarpeesta hän osasi kuvailla koskettavia ja opettavaisia esimerkkejä valtakunnallisilla opintopäivillä.

Luonteva Ihmisen kohtaaminen, vertaansa vailla oleva huumori sekä vuorovaikutustaidot olivat ehdottomasti Juden arvostetuimpia tavaramerkkejä. Jude oli erityinen persoona, joka antoi pyyteettömästi parhaita paloja itsestään ja osaamisestaan meille monelle.

Viimeisinä työvuosinaan Jude toimi ensihoidon lehtorina ja oli myös ensihoidon opetuksen edelläkävijä ja innovoija. Hän halusi aina löytää asioita, joita voisi kehittää, ja hän myös aina halusi tehdä asiat paremmin kuin ne oli aiemmin tehty.

Judella oli erittäin suuri positiivinen vaikutus lukemattomiin opiskelijoihin sekä myös omiin opettajakollegoihinsa.

Juden aina iloisen ja rajattoman positiivisen olemuksen kautta me kaikki saimme nähdä ja kokea, miten paljon voikaan yksittäinen henkilö vaikuttaa, innostaa ja kannustaa. Tuntui, että Juden jälki näkyi aina ja kaikkialla — ei pelkästään hänen työpaikassaan ensihoidon lehtorina, vaan myös koko Suomessa ensihoidon parissa.

Jude oli niin valtavan rakas meille kaikille, ja niin monet jäivät häntä kaipaamaan. Oli etuoikeus olla hänen kanssaan läheinen ystävä.


Hannu Salonen, Xamk
Janne Wall, Carea
Marja-Liisa Mankki, Kouvolan sosiaali- ja kriisipäivystys

Luetuimmat