Kuolleita: Juhana Eskola antoi esimerkin elinikäisestä oppimisesta

Juhana Eskola 1932—2019
Juhana Eskola 1932—2019

Monipuolinen kädentaitaja, taidokkaasti sanansa punnitseva kynäniekka, Valkealan peruskoulun pitkäaikainen rehtori Juhana Ludvig Eskola kuoli Kouvolassa 16.11.2019. Hän oli syntynyt Kuusankoskella 5.2.1932.

Valmistuttuaan opettajaksi Kajaanin seminaarista Juhana Eskola hankki muutaman vuoden ajan opettajakokemusta Sysmässä ja sen jälkeen johtajakokemusta silloisessa Sippolan kansalaiskoulussa. Työn ohessa hän suoritti ahkerasti jatko-opintoja. Pääosan työurastaan, eläkkeelle siirtymiseen asti, hän työskenteli Valkealassa yläasteen rehtorina.

Työtoverit muistavat hänet esimerkillisenä ihmisenä, jonka toimintaa ohjasi ajatus oikeudenmukaisuudesta. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu koskivat niin opettajia, muuta henkilökuntaa kuin oppilaitakin.

Asiallisena, rauhallisena ja luotettavana henkilönä hän loi työyhteisöön turvallisuuden tunteen. Juhana Eskolan johtajuuden arvot kumpusivat nuoruuden kokemuksista seurakunnan poikatyön kerhojen ohjaajana sekä partiolippukunnan johtajana. Kokemus karttui reserviupseerikoulussa Haminassa.

Opiskelujen alkuvaiheessa Juhana Eskola tapasi tulevan puolisonsa Maijan, jonka kanssa yhteistä taivalta kertyi 69 vuotta. Rakkaus paloi voimakkaalla liekillä elämän loppuun saakka. Juhana ja Maija saivat kolme lasta.

Opetus- ja hallintotyön vastapainona Juhana Eskola toimi aktiivisesti useiden lehtien avustajana. Hän suunnitteli, ohjeisti ja toteutti suuren määrän kodin esineistöä koruista puutarhakalusteisiin, taidokkaista taoksista jokamiehen työkalunikseihin. Pitkäaikaisimpana yhteistyökumppanina oli Pellervo-lehti.

Eläkkeellä Juhana Eskolan luova toiminta jatkui. Omalla verstaalla syntyneistä tuotteista saavat nauttia niin ystävät kuin sukulaisetkin. Jo lapsena alkanut innostus puutarhaviljelyyn näkyi sekä Juhanalle niin rakkaalla kesäpaikalla Pyhäjärven rannassa että oman kodin puutarhassa.

Juhana Eskola antoi omalla toiminnallaan esimerkin myös elinikäisestä oppimisesta: eläkkeellä ollessaan hän tutustui itselleen aiemmin tuntemattomaan materiaaliin ja valmisti vaimonsa kanssa lukuisia ryijyjä omaksi, lasten, lastenlasten sekä lastenlastenlasten iloksi.

Seurakunnassa toimiminen kulki hänen mukanaan aina viimeisiin kuukausiin asti. Positiivinen elämänasenne ja luja luottamus Jumalan johdatukseen kantoivat vaikean sairaudenkin keskellä.

Kirjoittajina ovat Juhana Eskolan tyttäret sekä joukko pitkäaikaisia ystäviä ja työtovereita