Kaupallinen yhteistyö | Kinno

Kinno kokoaa Kouvolan seudun kiertotalousyrittäjät yhteen — Ekoeriste Oy kehittää purettujen eristeiden uusiokäyttöä ja saa siihen apua Kinnolta sekä sen verkostoista

Kaikki Kouvolan seudun kiertotalousyritykset hyötyvät sekä Kinnon kanssa että keskenään tehdystä yhteistyöstä. Materiaalien uusiokäyttö synnyttää uudenlaista, ekologisesti kestävää liiketoimintaa.

Ekoeristeen asentamat eristeet on valmistettu ylijäämäpuusta, kierrätyslasista tai sanomalehdistä, mutta Toni Salstola haluaa ulottaa kiertotalouden myös purettuihin eristeisiin.
Ekoeristeen asentamat eristeet on valmistettu ylijäämäpuusta, kierrätyslasista tai sanomalehdistä, mutta Toni Salstola haluaa ulottaa kiertotalouden myös purettuihin eristeisiin.

Kouvolalainen perheyritys Ekoeriste Oy on 25 vuoden ajan asentanut eristeitä. Viimeiset viisi vuotta se on myös purkanut niitä, ja toisinaan toimitusjohtaja Toni Salstolan mukaan vastaan tulee työmaa, josta puretaan heidän aikoinaan asentamia eristeitä.

— Hirvittävää ajatella, että ne pitää kuskata kaatopaikalle, koska silkkaa tuhlaustahan se on. Useimmiten eristeet olisivat aivan käyttökelpoista uusiomateriaalia, jonka kierrättäminen olisi sekä taloudellisesti että ekologisesti hyödyllistä, Salstola sanoo.

Ekoeristeen käyttämät eristeet on valmistettu joko sahateollisuuden ylijäämäpuusta, kierrätyslasista tai vanhoista sanomalehdistä. Kiertotalous kiinnostaa Salstolaa kuitenkin myös heidän toimintansa toisessa päässä eli purkamisessa. Se on myös syy, miksi Ekoeriste on mukana Kinnon kansainvälisessä CircPro-kiertotaloushankkeessa.

— Purettujen eristeiden uusiokäyttö kasvaa tulevaisuudessa aivan varmasti, ja haluamme ehdottomasti panostaa ja kehittää eristeiden kierrättämistä. Tässä kehitystyössä saamme apua Kinnosta ja sen verkostoista, Salstola sanoo.

Kinnon kokoaman kiertotalousyhteistyön nimiin vannoo myös kone- ja rakennuspurkuyritys Umacon Oy:n ympäristöpäällikkö Satu Hermunen.

— Yhteistyön ansiosta olemme päässeet kertomaan esimerkiksi Kouvolan kaupungille, mitä kiertotalouden palveluja meillä on tarjota. Mutta verkostoituminen ja kiertotalousalan toimijoiden tapaamiset ovat tärkeitä myös sen takia, että pysyy kartalla alan kehityksestä, Hermunen sanoo.


Ekokaari Oy:n toimitusjohtaja Aki Koivulan (valkoinen kypärä) mielestä Kinnon järjestämissä kiertotalousyritysten sidosryhmätapaamisissa saa hyödyllistä, ajankohtaista tietoa. Hän kertoi CircPro-hankkeen partnereille Ekokaaren toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista, kuten vuonna 2021 valmistuvasta lämpökeskuksesta.
Ekokaari Oy:n toimitusjohtaja Aki Koivulan (valkoinen kypärä) mielestä Kinnon järjestämissä kiertotalousyritysten sidosryhmätapaamisissa saa hyödyllistä, ajankohtaista tietoa. Hän kertoi CircPro-hankkeen partnereille Ekokaaren toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista, kuten vuonna 2021 valmistuvasta lämpökeskuksesta.

 

Hyvät kiertotalouskokemukset jakoon

CircPro on Kinnon koordinoima Interreg Europe -ohjelmalla tuettu EU-hanke. Se kerää yhteen julkishallinnon, eli valtion, alueviranomaisten ja kuntien kiertotaloushankintoihin liittyviä kokemuksia ja osaamista. Eri osallistujien hyvät ratkaisumallit jaetaan kaikkien hankepartnereiden, niin hankintoja tilaavien kuin niitä tuottavien, käytettäviksi.

Hyvillä esimerkeillä on CircPron projektipäällikkö Susanna Suomalaisen mukaan mahdollista vaikuttaa asenteisiin.

— CircPro-hankkeen tavoitteena on myös tunnistaa kiertotaloushankintoihin liittyviä hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä ja hälventää tilaajien ennakkoasenteita kierrätys- ja uusiomateriaaleja kohtaan. Tärkeää on myös edesauttaa tilaajien ja toimittajien välisen markkinavuoropuhelun syntymistä, sillä se auttaa näkemään, mitä kaikkea kiertotaloushankintojen kehittämistä edistävää toimintaa esimerkiksi Kouvolan seudulla on olemassa, Suomalainen sanoo.

 

Kouvolan kaupungin ympäristöasiantuntija Timo Martikainen muistuttaa, että  kierttotalous tukee hiilineutraaliustavoitteita.
Kouvolan kaupungin ympäristöasiantuntija Timo Martikainen muistuttaa, että  kierttotalous tukee hiilineutraaliustavoitteita.

Kytkeytyy hiilineutraaliuteen

Kinno ja myös CircPro-hanke ovat Kouvolan kaupungin ympäristöasiantuntija Timo Martikaisen mukaan edistämässä Kouvolan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä.

— Kaikki Kouvolan alueella tehtävä työ, joka edistää kiertotaloutta, auttaa myös Kouvolan ja koko Kymenlaakson hiilineutraaliuden saavuttamista. Lisäksi Kinno pystyy EU-hankkeensa kautta tuottamaan paljon sellaista tietoa ja kokemusta, mihin Kouvola ei yksin omilla resursseillaan mitenkään pystyisi, Martikainen sanoo.

 

Kaikkien valinnat vaikuttavat

Paitsi yrityksillä ja julkishallinnolla myös yksityisillä kuluttajilla on iso rooli kiertotalouden kasvattamisessa.

Kinno ja kierrätyskeskustoimintaa kehittävä, kolmannen sektorin Parik kohtaavat Kymenlaakson Kiertotalous-hubissa - sekä Hyötyvirrassa.

— Kiertotalous-hubi tarjoaa valmennusta kiertotalousyrittäjiksi haluaville, ja kun etsimme etsimme aloittavia yrittäjiä valmennukseemme, Kinno on itsestään selvä yhteistyökumppanimme, toteaa Parikin yrittäjyyskoordinaattori Risto Uotila.

Kun kotitalouksien tietoisuus kiertotalouden hyödyistä kasvaa, ne kierrättävät Uotilan mukaan käytöstä poistetut tavarat entistä tehokkaammin. Se taas luo Kouvolan alueelle lisää mielekästä työtä sekä kokonaan uusia ammattinimikkeitä.

Maapallon tila on Kinnon Mika Penttilän mukaan tärkeä syy kehittää kiertotaloutta.
Maapallon tila on Kinnon Mika Penttilän mukaan tärkeä syy kehittää kiertotaloutta.

 

 

Miksi kiertotalous on valittu yhdeksi Kinnon kolmesta kehittämisen kärjestä, kehittämispäällikkö Mika Penttilä?

— Kiertotalous on ollut osa Kinnon toimintaa alusta alkaen, joskin nyt se on nostettu selvemmin esille. Taustalta löytyy alueen elinkeinoelämä, sillä Kouvolassa on vahvaa yritystoimintaa muun muassa metsäteollisuudessa ja maataloudessa.

Miksi kiertotalouden kehittäminen kannattaa?

— Tietoisuus maapallon tilasta nostaa yhä vahvemmin kiertotaloutta mukaan päätöksentekoon. Koska meillä suomalaisilla on vahvaa osaamista eri aloilla ja koulutusjärjestelmämme on maailman kärkeä, voimme rakentaa kiertotaloushaasteiden varaan uutta menestystä.

Miten Kinno edistää Kouvolan alueen kiertotaloutta?

— Lisäämällä elinkeinonharjoittajien toimintamahdollisuuksia sekä edistämällä kaikkien toimijoiden tietoisuutta kiertotaloudesta. Kinnon kiertotaloustiimissä toimintaa kehitetään käytännönläheisiin palveluihin, ja tätä kehitystyötä tehdään tukeutumalla tosiasioihin sekä hyödyntämällä EU:n tarjoamia työkaluja. Myös yhteistyö yritysten ja oppilaitosten, kuten XAMKin, kanssa on mahdollistanut merkittäviäkin investointeja.

 

Kiertotalous

+ Keskeisenä ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät.

+ Kun ylijäämämateriaaleista syntyy raaka-ainetta muille, kiertotaloudessa ei synny jätettä eikä tuotannossa tarvitse käyttää koko ajan hupenevia, uusiutumattomia luonnonvaroja.

+ Sen ajatellaan olevan myös uusi talousmalli, jossa arvontuotanto tapahtuu yhä enemmän aineettomasti ja tuotteita korvataan erilaisilla palveluilla. Esineitä ja resursseja ei enää omisteta vaan ne jaetaan käyttäjien kesken.

+ Kiertotalouden sanotaan olevan jopa suurin murros tuotannossa, kulutuksessa ja koko globaalissa taloudessa 250 vuoteen.

 

Kinno

Kinno kiertotalous

kinno_logo_CircPro_verkkoon.jpg