Kaupallinen yhteistyö | Kouvola Innovation

Yhteistyöllä Kouvola vahvaksi – meidän kaikkien yhteistä Kouvolaa kehittämässä

Vuonna 2016 kirjoitettiin Elinvoimaisen Kouvolan yrittäjyyssitoumus, jolla allekirjoittaneet paikalliset yrittäjäyhdistykset, kaupungin sekä Kinnon edustajat, lupautuivat vahvistamaan yrittäjyyttä monin eri keinoin. Allekirjoittaneista tahoista muodostui Eturyhmä. Kuusankosken yrittäjien puheenjohtaja Aimo Rautiainen nostaa hankinta-asiamiespalvelun yhdeksi tärkeimmistä ryhmän saavutuksista.

– Paikallisilla valinnoilla on suuri merkitys, Ari Puuri muistuttaa. Eturyhmätyöskentelyn ansiosta vakiintuneella hankinta-asiamiespalvelulla on ollut suuri apu yrittäjälle.
– Paikallisilla valinnoilla on suuri merkitys, Ari Puuri muistuttaa. Eturyhmätyöskentelyn ansiosta vakiintuneella hankinta-asiamiespalvelulla on ollut suuri apu yrittäjälle.

Puurin kanalan pihapiirissä raikaa rakentamisen ääni. Uusimpaan investointiin – toimistorakennukseen – antoi rohkeutta kaupungin hyväksymä hankintapäätös kananmunien toimittamisesta. Alueen koulukeittiöt tilaavat munat suoraan Puurilta.

– En olisi uskonut, että paikallinen toimittaja voi pärjätä hinta-kriteerillä toimivassa tarjouskilpailussa, Ari Puuri kertoo.

Yrittäjä sai apua ja kannustusta tarjoamiseen Kinnon hankinta-asiamiespalvelusta.

– Yrittäjällä aika ja energia menevät yrityksen ylläpitoon. Tarjoukset on oltava tietyssä muodossa. Hankinta-asiamies Marita Melkon apu on ollut ensiarvoisen tärkeää, hän kiittelee.

– Kouvolan elinvoimaisuuden perustana ovat menestyvät yritykset ja vahva yhteistyö eri toimijoiden kesken, kiteyttää Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Martti Husu.

Hän on tyytyväinen ryhmän aikaansaannoksiin.

Hankinta-asiamiespalvelun vakiintuminen osaksi Kinnon palveluja on merkittävin Eturyhmän saavutuksista, Puurin Kanala loistava konkreettinen esimerkki. Hankinta-asiamies Marita Melkko auttaa yrityksiä tarjouskilpailuissa sekä myös kaupunkia ja sen yhtiöitä kilpailutuksissa.

– Yrittäjien ja kaupungin kohtaamisista parhaimpia esimerkkejä ovat kaupungin kanssa järjestämäni markkinakartoitukset ja – vuoropuhelut, joissa tilaajat ja tarjoajat kohtaavat ja pääsevät keskustelemaan tulevasta hankinnasta, Marita kertoo.

Koulukeittiöt tilaavat kananmunat tarpeensa mukaan suoraan Puurin kanalasta. Paikallisten yrittäjien tukeminen ilahduttaa. – Pienistä puroista kasvaa voimakas virta, yrittäjä hymyilee.
Koulukeittiöt tilaavat kananmunat tarpeensa mukaan suoraan Puurin kanalasta. Paikallisten yrittäjien tukeminen ilahduttaa. – Pienistä puroista kasvaa voimakas virta, yrittäjä hymyilee.

Yrittäjien äänet kuuluviin

Eturyhmä kokoontuu viidestä kuuteen kertaan vuodessa. Yrittäjäyhdistykset tuovat ehdotukset palaverin asialistalle, jotka käsitellään yhdessä. Sovitut asiat suoritetaan.

– Tämä on jatkuva prosessi, se on tärkeää, Martti Husu toteaa.

– Yhteisten palaverien myötä yritysten toiveet tulevat suoraan kaupungin johdon ja meidän tietoomme.

Kouvolan elinvoimaisuuden perustana ovat menestyvät yritykset ja vahva yhteistyö. — Martti Husu

Yrittäjäyhdistykset ovat kokeneet eturyhmätyöskentelyn tehokkaaksi.

– Olemme saavuttaneet luotettavan ja toisia arvostavan neuvotteluilmapiirin, Jari Liikkanen, Anjalankosken Yrittäjien varapuheenjohtaja kertoo.

– Asenteemme on: Pelkät puheet eivät auta, olemme tulleet tekemään!

Samaa mieltä on Jaalan Yrittäjien puheenjohtaja, Markku Paavolainen:

– Paikallisille yrittäjille ja yrityksille tärkeitä asioita on saatu eteenpäin. Tärkeää on, että toiminta jatkuu säännöllisenä tulevinakin vuosina.

Pelkät puheet eivät auta, olemme tulleet tekemään! — Jari Liikkanen

Kouvolan Yrittäjien puheenjohtaja Markku Mikkola tiivistää:

– Meillä on kaupungin kanssa yhteinen maali, elinvoimainen Kouvola. Teemme sen yhdessä!

Välillä se on pieni asia, jolla on suuri merkitys.

– Saimme lisättyä Kouvolan keskustan ilmaista parkkiaikaa, Mikkola jatkaa tyytyväisenä.

Kananmunat ovat Puurin päätuote. Uusi toimistorakennus tulee sisältämään myös koulutustilat kanojen hankinnasta ja hoidosta kiinnostuneille. – Haluan varmistaa, että myymäni kanat osataan hoitaa hyvin, Ari kertoo.
Kananmunat ovat Puurin päätuote. Uusi toimistorakennus tulee sisältämään myös koulutustilat kanojen hankinnasta ja hoidosta kiinnostuneille. – Haluan varmistaa, että myymäni kanat osataan hoitaa hyvin, Ari kertoo.


Mikä on Eturyhmä?
*
Yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on Kouvolan elinvoiman vahvistaminen yritystoimintaa ja yrittäjyyttä eri keinoin tukemalla.
* Perustettu v. 2016 allekirjoitettaessa Elinvoimaisen Kouvolan Yrittäjyyssitoumus.
* Ryhmä muodostuu Anjalankosken, Jaalan, Kuusankosken, Kouvolan ja Valkealan yrittäjäyhdistyksien sekä Kouvolan kaupungin ja Kinnon edustajista.

KOUVOLA INNOVATION OY – YRITYKSIÄ VARTEN

www.kinno.fi

Kinno_logo_verkkoon.jpg