Alkupään innovaationeuvonta kuntoon

Kymen Innovaatioyhdistys piti vuosikokouksensa ja hallituksen kokouksensa Haminan kumppanuustalo Hilman uusissa tiloissa 24. huhtikuuta. Henkilövalinnat pidettiin muuten ennallaan mutta varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Saari Kouvolasta. Valinnan toivotaan tehostavan jäsenhankintaa erityisesti Kouvolan seudulla.

Toiminnassa päähuomio kiinnitetään alkupään innovaationeuvonnan kehittämiseen. Kokouksen jälkeen tehtiin kannanotto, joka lähetettiin kaikille Kymen vaalipiirin kansanedustajille ja toivottiin sen päätyvän myös hallitusneuvottelijoiden pöydälle. Kannanotossa esitettiin otettavaksi käyttöön kannustava ”Keksijän palveluseteli” eli esimerkiksi 2 000 euron tuki, joka voidaan myöntää ennen yrityksen perustamista.

Kokouksessa päätettiin myös selvittää yhteistyön tehostamismahdollisuuksia keksijöiden ja oppilaitosten kesken ja jopa mahdollisten yhteistoimintasopimusten tekemistä. Yhteistoimintaoppilaitoksia ovat Kymenlaaksossa Xamk, Ekami, Ksao ja Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus.

Markku Merovuo

Luetuimmat