Sotilaskotityön 100-vuotiskirjan luovutusjuhla

Vappu Väre

Juhlassa mukana olleet Korian sisaret ja veljet.

Sotilaskotityötä on Suomessa tehty jo 100 vuotta. Prikaatikenraali, sotatieteiden tohtori Pentti Airio on historiatyöryhmän avustuksella kirjoittanut tästä taipaleesta juhlakirjan, joka julkaistiin 7.5.2018.

Samalla päivämäärällä 100 vuotta sitten avattiin ensimmäinen sotilaskoti. Kirja alkaa sotilaskotiaatteen synnystä ja päättyy sotilaskotityön nykytilaan.

Avustus- ja Eläkesäätiö Tuki on lahjoittanut kirjan kaikille Sotilaskotiliiton jäsenille. Niinpä Korian Sotilaskotiyhdistys r.y. järjesti 10.6.2018 jäsenilleen pienimuotoisen juhlan kirjan luovutuksen merkeissä.

Yhdistyksen puheenjohtajan toivotettua läsnäolijat tervetulleiksi, Sotilaskotiliiton ja Korian yhdistyksen kunniajäsen Kaija Vesala kertoi kirjan teon vaiheista. Tämän jälkeen juotiin täytekakkukahvit ja läsnä olleet saivat itselleen arvokkaan teoksen.

Kirjaan voi myöhemmin tutustua Korian ja Elimäen kirjastoissa.

Tuija Palander

Uusimmat uutiset