Valtuustoaloite Kouvolan muraaleista saa kannatusta lautakunnassa — Liikunta- ja kulttuurilautakunta aikoo esittää, että Kouvolan tulisi varata rahaa muraalitaiteeseen

Kaupunginvaltuuston tulisi varata rahaa muraalitaiteeseen. Näin aikoo esittää Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta kokouksessaan keskiviikkona.

Mika Byman (vas.), Jorma Liukkonen (vas.) ja Anna Tikka (vihr.) jättivät viime vuonna valtuustoaloitteen, jossa he toivoivat kaupungin ottavan aktiivisen roolin muraalien eli seinämaalausten saamiseksi Kouvolaan. Heidän mukaansa yksi mahdollisuus olisi Upeart-kollektiivi, jonka järjestämä katutaidefestivaali on elävöittänyt viime vuosina useita kaupunkeja, muun muassa Kotkaa.

Jotta muraalien syntymistä Kouvolaan voitaisiin edistää, siihen tulisi varata riittävästi sekä taloudellisia että henkilöstöresursseja, lautakunta toteaa. Katutaiteen edistämiseen varattavasta summasta tulee tehdä kaupunginvaltuuston päätös, joka ratkaistaan vuosittain talousarviota laadittaessa. Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka huomauttaa, että määrärahan voisi sopia myös produktiokohtaisesti.

Esityksessä ei mainita tarkkoja summia muraalien kustantamiseksi. Esimerkkinä kuitenkin kerrotaan, että Upea-festivaalin kohteissa kaupunkien maksuosuus on ollut keskimäärin 15 000 euroa, kun rakennukset ovat olleet 5—6-kerroksisia.

Kaupungin omistamista kohteista mahdollisia voisivat olla esimerkiksi koulu- ja liikuntarakennukset. Yksityisten rakennusten osalta kaupunki voi ehdottaa rakennuksen omistajalle muraalin toteuttamista ja osallistua mahdollisesti kustannuksiin.