Uusi laki voi tuoda Kymenlaakson museoon lisää työntekijöitä — "Alan työllisyystilanne paranee, kun avoimeksi tulee paljon työpaikkoja"

Uusi museolaki tuo Kymenlaakson museollekin uusia tehtäviä ja ehkä myös lisää työntekijöitä. Aluevastuumuseoiksi muuttumisen tavoitteena on edistää ja yhtenäistää eri museoiden toimintaa. Museossa eniten muutoksia tulee kulttuuriympäristön asiantuntijatehtäviin.

Tiina Katajisto

Kymenlaakson museon arkeologi Marita Kykyri (vasemmalla), rakennustutkija Kirsi Toivonen ja maakuntamuseotutkija Marja Salmijärvi Kotkasta Katariinan meripuistosta tuotujen Fort Katarinan linnoituksen tiili- ja laastinäytteiden äärellä. Osa näytteistä on menossa tutkijoiden käyttöön, osa museon Ruotsinsalmi-näyttelyyn.
Kymenlaakson museon arkeologi Marita Kykyri (vasemmalla), rakennustutkija Kirsi Toivonen ja maakuntamuseotutkija Marja Salmijärvi Kotkasta Katariinan meripuistosta tuotujen Fort Katarinan linnoituksen tiili- ja laastinäytteiden äärellä. Osa näytteistä on menossa tutkijoiden käyttöön, osa museon Ruotsinsalmi-näyttelyyn.

Kymenlaakson museo on saamassa vuoden vaihtuessa nykyisin Museovirastolle kuuluvia tehtäviä. Yksi niistä on asiantuntijaviranomaisen lausuntotehtävien siirtyminen alueille.

Muutokset liittyvät siihen, että Suomeen luodaan vastuumuseoiden järjestelmä. Alueelliset vastuumuseot tulevat maakunta- ja aluetaidemuseoiden tilalle ja valtakunnallisista erikoismuseoista tulee valtakunnallisia vastuumuseoita. Muutoksen taustalla on vuoden alusta voimaan tuleva uusi museolaki. Nykyinen nimitys maakuntamuseoista jää historiaan.

Museoalan työllisyystilanne paranee

Myös museoiden henkilökunnassa tapahtuu muutoksia.

— Museoiden tilanne Suomessa on hyvin kirjava, sanoo Kymenlaakson museon maakuntamuseotutkija Marja Salmijärvi.

Kymenlaakson museo toivoo itselleen restauroinnin asiantuntijaa, jota museossa ei vielä ole. Uudistuksen jälkeen jokaisessa vastuumuseossa olisi arkeologi, rakennustutkija ja restauroinnin asiantuntija.

— Museoalan työllisyystilanne paranee, kun avoimeksi tulee paljon työpaikkoja, Salmijärvi toteaa.

Asiantuntijalausunnot Museovirastolta alueille

Kymenlaakson museossa arkeologi Marita Kykyrin työnkuva muuttuu nykyisestä, koska Museovirastolle aiemmin kuuluneet lausuntotehtävät siirtyvät alueille.

— Paljon muuttuu sisätöiksi. Lausuntojen antaminen on viranomaistehtävä, joka pitää hoitaa ensin. Toki kenttätyö säilyy ja sielläkin käydään, Kykyri sanoo.

Vaikka työmäärä ennalta arvellen lisääntyy, pitää Kykyri hyvänä, että asiantuntijat ja lausujat ovat samassa paikassa. Museoviraston asiantuntijat ovat edelleen museoiden käytettävissä tarvittaessa.

Nykyisin yleisin yhteydenotto museoon kulttuuriperinnön kanssa työskenteleviin asiantuntijoihin on jokin löytö: esine tai maastokohta, joka saa ajattelemaan mahdollisuutta jostakin museaalisesta, kuten muinaisesta haudasta. Lausuntoja rakennuksista tai ympäristöstä puolestaan pyytävät yleensä esimerkiksi kaavoittajat.

Uudistuksessa yksi aluevastuumuseoiden tehtävä on kehittää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

— Esimerkiksi paikallisyhdistysten kanssa voisi kehitellä osallisuutta, Salmijärvi miettii.

Museon tietoa entistä paremmin kaikkien saataville

Museo toimii alueellisen yhteistyön edistäjänä. Uusi laki määrittelee yhdeksi museon tehtäväksi tarjota, kehittää ja edistää alueen yleisöille ja yhteisöille niiden tarpeisiin vastaavia kulttuuriperintöpalveluita.

— Museossa oleva tieto kuuluu kaikille ja tavoitteena on, että kaikki tieto tulisi kaikkien tietoon, Kykyri sanoo.

Salmijärvi, Kykyri ja Toivonen ovat kaikki samaa mieltä siitä, että museon aineistojen saatavuutta voitaisiin nykyisestä parantaa. Esimerkiksi kuvien digitoinnille on jatkuva tarve.

Muutokseen liittyvät myös valtionosuudet ja niiden jakautuminen. Esimerkiksi Kymenlaakson museo voi saada niitä aiempaa enemmän. Rahoituksen tavoitteena on kannustaa tekijöitä monipuoliseen ja korkeatasoiseen toimintaan sekä pitkäjänteiseen tavoitteelliseen uudistamiseen.

— Valtionosuuksien korotus on osoitus siitä, että työtä tehdään koko alueella. Sillä on suuri merkitys, Kymenlaakson museon rakennustutkija Kirsi Toivonen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää alueellisista vastuumuseoista loka—marraskuussa. Kymenlaakson museon hoitamia tehtäviä ei hakenut mikään muu museo, joten todennäköisesti aluevastuumuseoksi nimetään Kymenlaakson museo.

Museon nimi tai sijainti eivät muutu uudistuksessa.

Fakta: Alueellisen vastuumuseon tehtävät museolaissa

Alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä: toimia kulttuuriperinnön asiantuntijana, edistää kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta.

Kulttuuriympäristötehtävä: toimia erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena, antaa lausuntoja ja neuvoa.

Alueellinen taidemuseotehtävä: toimia taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana, edistää tallentamista ja kehittää yhteistyötä.