Kymenlaakson kulttuuripalkinto ja kärkihankeapurahat Etelä-Kymenlaaksoon, kokovuotiset työskentelyapurahat Kouvolaan

Kymenlaakson Kulttuurirahaston apurahoja haki tänä vuonna 260 henkilöä tai työryhmää ja sai 44.

Juhana Lappalainen

Kouvolalainen Mikko Sakala sai taiteen kokovuotisen työskentelyapurahan. Kuva on vuodelta 2016, jolloin Sakalalla oli näyttely merikeskus Vellamossa.
Kouvolalainen Mikko Sakala sai taiteen kokovuotisen työskentelyapurahan. Kuva on vuodelta 2016, jolloin Sakalalla oli näyttely merikeskus Vellamossa.

Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto on jakanut vuoden 2018 apurahat. Apurahan saajia on 44 ja apurahojen yhteenlaskettu arvo on lähes puoli miljoona euroa.

Samalla jaettu 10 000 euron arvoinen Kymenlaakson rahaston kulttuuripalkinto meni Kotkaan viulunsoitonopettaja Airi Koivukoskelle ja kapellimestari Jouko Koivukoskelle.

Myös Maakunnallinen kärkihankeapuraha ohjautui Etelä-Kymenlaaksoon. Potti jaettiin kahteen osaan. Karhulan teollisuuspuistoyhdistys sai 35 000 euroa mobiilisovelluksen ja www-sivujen valmistamiseen ja Tommi Parkko työryhmineen 20 000 euroa Runo tulee Haminaan -tapahtuman järjestämiseen.

Vuoden apurahat Sakalalle, Kivistölle, Korhoselle ja Talaslammelle

24 000 euron kokovuotisia työskentelyapurahoja (9-12 kuukautta) jaettiin neljä, kaksi taiteeseen ja kaksi tieteeseen.

Jos kulttuuripalkinto ja kärkihankeapurahat menivätkin etelään, pohjoinen korjasi koko potin kokovuotisten työskentelyapurahojen kohdalla.

Taiteen kokovuotisen työskentelyapurahan saivat Kouvolasta lähtöisin oleva musiikin maisteri Tuomas Kivistö ja kouvolalainen taidemaalari Mikko Sakala.

Kivistö tekee taiteellista tohtorintutkintoa Sergei Rahmaninovin pianomusiikista. Sakala aikoo jatkaa apurahan turvin suurikokoisten maalausten tekemistä sekä yhteistyötään valokuvaaja Manja Riihelän kanssa.

— Teemme valokuvaa ja maalausta yhdistävää teemasarjaa, Sakala sanoo.

Myös tieteen kokovuotiset apurahat tulivat Kouvolaan. Filosofian maisteri Essi Korhonen jatkaa väitöksen jälkeistä tutkimustyötään kartoittaen suomalaisten hyttysten kantamia viruksia ja niiden tautiassosiaatioita. Kasvatustieteen maisteri Heli Talaslampi tekee väitöskirjaa koulukotinuorten jatko-opinnoista ja työllistymisestä.

Puolivuotisia apurahoja kuudelle

Puolivuotisia työskentelyapurahoja jaettiin kuusi, kaksi taiteeseen ja neljä tieteeseen. Sen saivat kotkalainen kuvanveistäjä Markku Hirvelä, helsinkiläinen filosofian maisteri Reeta Holopainen, helsinkiläinen teologian maisteri Moona Kinnunen, helsinkiläinen taiteen maisteri Tero Kuitunen, riihimäkeläinen filosofian tohtori Sami Louekari ja turkulainen filosofian maisteri Tomi Rautaoja.

Apurahaa Kouvolan musiikkijuhlille ja kansainväliselle kulttuurikahvilalle

Kouvolaan myönnetiin myös useita muita isohkoja apurahoja. Esimerkiksi taiteen maisteri Meri Hietala sai 10 500 euroa kansainvälisen performanssitaiteen työpajan järjestämiseen. Videoartenomi Ari Häkkinen ja editoija Joonas Häkkinen saivat 10 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn.

Musiikin maisteri Joel Papinoja, musiikin kandidaatti Heta Aho ja musiikin ylioppilas Saku Mattila saivat 10 000 euroa Kouvolan musiikkijuhlien toteuttamiseen.

Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka -yhdistys pääsee kehittämään Global Friday -kulttuurikahvilan sisältöä 11 500 eurolla.

Miehet niskan päällä

Rahasto sai määräaikaan mennessä 260 hakemusta. Tieteen osuus apurahan saajista oli 35 prosenttia ja taiteen 65 prosenttia.

Tieteenaloista eniten tukea saivat lääketieteet, humanistiset tieteet ja tekniset tieteet. Taiteenaloista apurahoja jaettiin eniten kuvataiteisiin, säveltaiteisiin ja kirjallisuuteen.

Miesten osuus apurahansaajista oli naisia suurempi; miehiä oli 56 prosenttia ja naisia 44.

Hakemusten läpimenoprosentti oli noin 17 ja apurahan keskimääräinen suuruus noin 10 500 euroa.

Suomen kulttuurirahaston Kymenlaakson rahaston palkinnot ja apurahat 2018:

Taiteen maisteri Meri Hietala, Kouvola, kansainvälisen performanssitaiteen työpajan järjestämiseen 10 500 euroa.

Psykiatrian erikoislääkäri Jaana Hiltunen, Kouvola, nuorten tunnetilojen kuvausta käsittelevän kirjan kirjoittamiseen, Olavi ja Alli Pietikäisen rahastosta 6 000.

Kuvanveistäjä Markku Hirvelä, Kotka, taiteelliseen työskentelyyn 12 000.

Filosofian maisteri Reeta Holopainen, Helsinki, luontoa Eila Kivikk'ahon runoudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Uuno Klamin rahastosta 12 000.

Videoartenomi Ari Häkkinen ja editoija Joonas Häkkinen, Kouvola, taiteelliseen työskentelyyn 10 000.

Medianomi AMK Viivi Häkkinen, Helsinki, vammaisratsastaja Jaana Kivimäestä kertovan dokumentin ohjaukseen ja editointiin 6 000.

Musiikin maisteri Jaana Jokimies ja mus. maisteri Irina Lampén, Kotka, urkuduon 20-vuotisjuhlakiertueen kuluihin, Uuno Klamin rahastosta 4 000.

Taiteen ylioppilas Harri Kaasinen, Kotka, Planeetta Akrasia -animaatioelokuvan toteuttamiseen 6 000.

Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry, Kotka, mobiilisovelluksen ja sovellusta tukevan verkkosivuston kehittämiseen Kymenlaakson merkittävimmistä teollisista arkkitehtuurikohteista 35 000.

Filosofian maisteri Eeva Kemppi, Helsinki, Välissä – tarinoita karjalaisesta sielusta ja kodittomuudesta -teoksen kirjoittamiseen 8 000.

Teologian maisteri Moona Kinnunen, Helsinki, Jeesuksen sukupuolta tutkivaa raamatuntutkimusta käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000.

Kirjoittajayhdistys Paltta ry, Lappeenranta, kirjoituskurssin järjestämiseen Kotkassa 2 000.

Pianisti Tuomas Kivistö, Espoo, Sergei Rahmaninovin pianomusiikkia käsittelevään taiteelliseen tohtorintutkintoon, Uuno Klamin rahastosta 24 000.

Viulunsoitonopettaja Airi Koivukoski ja kapellimestari Jouko Koivukoski, Kotka, musiikin ilosta, taiteen intohimosta 10 000.

Filosofian maisteri Essi Marjaana Korhonen, Kouvola, suomalaisten hyttysten kantamia viruksia ja niiden tautiassosiaatioita kartoittavaan väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön, Olavi ja Alli Pietikäisen rahastosta 28 000.

Filosofian maisteri Susanna Koskelainen, Espoo, suomalaisen gelsoliiniamyloidoosin biomarkkeritutkimukseen, Olavi ja Alli Pietikäisen rahastosta 6 000.

Kotka-seura ry, Kotka, Kotkan yö -tapahtuman järjestämiseen, Uuno Klamin rahastosta 4 000.

Kotkan Kantaattikuoro ry, Kotka, Missa Brevis et Sanctus per coro et orchestra -teoksen kantaesitykseen, Elli Kuuselan rahastosta 5 000.

Kotkan Nuoriso-orkesteriyhdistys ry, Kotka, nuorille puhallinmusiikin opetukseen, Uuno Klamin rahastosta 2 000.

Kotkan Taiteilijaseura ry, Kotka, Uusikuvanäyttelytilan käynnistämiseen ja näyttelytoiminnan kehittämiseen Kotkassa 20 000.

Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry, Kouvola, Global Friday -kulttuurikahvilan sisällön kehittämiseen 11 500.

Kouvolan Seudun Oopperayhdistys ry, Kouvola, Viehkeä Wien ja tulinen pusta -konsertin järjestämiseen, Elli Kuuselan rahastosta 5 000.

Taiteen maisteri Tero Kuitunen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn 12 000.

Dosentti Lassi Antero Liikkanen, Helsinki, suomalaisen saunan teknisen kulttuuriperinnön tallentamista käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 7 000.

Kulttuurituottaja Satu Liikkanen ja executive M.B.A. Arto Kunnola, Virolahti, virtuaalisen taidepolun suunnitteluun ja pilotointiin Kymenlaaksossa 10 000.

Tekniikan kandidaatti Leo Lindroos, Helsinki, PRECARIOUS DOMESTICITY -projektin toteuttamiseen, Toivo Huuhtasen rahastosta 4 000.

Filosofian tohtori Sami Louekari, Riihimäki, Kymenlaakson puunjalostusteollisuuden ympäristöhistoriaa 1870–1970 käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 14 000.

Sosionomi AMK Eveliina Lätti, ohjaaja Elsa Lallukka ja muusikko Juho Lätti, Kouvola, Kouvolalain normipäivä -esityksen toteuttamiseen 6 000.

Muusikko Stella Löflund, Kotka, albumin äänittämiseen ja markkinointiin, Uuno Klamin rahastosta 8 000.

Filosofian tohtori Teemu Mökkönen, Helsinki, Virolahden Meskäärtyn kivikauden talon kaivaustutkimuksia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 5 000.

Medianomi AMK Jussi Nahkuri, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Uuno Klamin rahastosta 6 000.

Musiikin maisteri Joel Papinoja, mus. kand. Heta Aho ja mus. yo. Saku Mattila, Helsinki, Kouvolan musiikkijuhlien toteuttamiseen, Elli Kuuselan rahastosta 10 000.

Kirjailija Tommi Parkko ja työryhmä, Turku, Runo tulee Haminaan -tapahtuman järjestämiseen, Kärkihankkeena, Toivo Huuhtasen rahastosta 20 000.

Filosofian tohtori Vilja Pietiäinen ja Ph.D. Peter Horvath, Espoo, henkilökohtaista täsmälääketiedettä syövissä käsittelevään tutkimukseen, Olavi ja Alli Pietikäisen rahastosta 18 000.

Filosofian tohtori Sari Ranta, Kouvola, liikunnan, terveyden ja vanhenemisen keskinäisiä suhteita käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Olavi ja Alli Pietikäisen rahastosta 9 500.

Filosofian maisteri Tomi Rautaoja, Turku, oppimiskontekstin ja digitaalisen oppimisympäristön vaikutusta vieraan kielen oppimiseen tutkivaan väitöskirjatyöhön, Aili ja Aksel Kilkin apurahana 12 000.

Taidemaalari Mikko Sakala, Kouvola, taiteelliseen työskentelyyn, Elsa Parosen rahastosta 24 000.

Medianomi AMK Aiju Salminen ja työryhmä, Helsinki, Kotka Art 2018 -taidenäyttelyn järjestämiseen 6 000.

Kirjailija Tuukka Sandström, Hamina, lastenromaanin kirjoittamiseen, Uuno Klamin rahastosta 6 000.

Valokuvaaja Risto Saukonpää, Kotka, taiteelliseen työskentelyyn 6 000.

Diplomi-insinööri Antti Sirainen, kauppat. kand. Juha Vahvanen ja dipl.ins. Jaakko Hyypiä, Hamina, selvitystyötä pienikokoisista vedenpuhdistuslaitteistoista käsittelevään tutkimukseen, Rakel ja Aarne Kesäsen apurahana 12 000.

Filosofian ylioppilas Markku Suoknuuti, Kotka, Kymenlaakson rahkasammallajistoa käsittelevään tutkimukseen 8 000.

Kasvatustieteen maisteri Heli Talaslampi, Kouvola, koulukotinuorten jatko-opintoja ja työllistymistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 18 000.

Puheterapeutti Kristiina Terva-Heinonen, Hamina, Flowers of Life -valotaidenäyttelyn järjestämiseen Haminassa 2 500.

Kuvanveistäjä Antero Toikka, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn 10 000.

Luetuimmat