Lakkautettavalle Tehtaanmäen koululle suunnitellaan kolmea käyttötarkoitusta – Koulu voisi jatkaa lasten ja nuorten kasvatusta, syntyä uudestaan innovaatiokeskuksena tai Alvar Aallon kulttuurikylänä

Tehtaanmäen koulun jatkokäytön vahvat kohderyhmät ovat lapset, nuoret ja opiskelijat. Esiselvityksen on tehnyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Lukas Pearsall

Tehtaanmäen koulu on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka on määrätty suojeltavaksi. Koulun on suunnitellut Alvar Aalto.
Tehtaanmäen koulu on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka on määrätty suojeltavaksi. Koulun on suunnitellut Alvar Aalto.

Tehtaanmäen koulun tulevaisuuden käyttöä pohtivan esiselvityksen loppuraportti on julkaistu. Esiselvityksen on tehnyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin luovien alojen tutkimusyksikkö.

Nuorisokeskus Anjalan toiminta laajenisi

Koulun tulevaan käyttöön on suunniteltu kolme hankeideaa. Ensimmäinen hankeidea on, että rakennuksessa jatkuisi lasten ja nuorten kasvatus- ja opetustoiminta.

Lähellä koulua on Nuorisokeskus Anjala, joka on kiinnostunut toimintansa kehittämisestä ja laajentamisesta. Nuorisokeskus järjestää vuosittain leirikouluja tuhansille nuorille.

Oppisisällöt suunniteltaisiin yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Xamkin muotoiluopiskelijoille suunniteltaisiin valinnaiskurssi, joka keskittyy lasten muotoilukasvatukseen. Design-museo, Arkkitehtuurimuseo ja Heureka Kids pyydettäisiin kenties mukaan yhteistyöhön.

Alvar Aalto -säätiö on kertonut kannattavansa Tehtaankoulun koulukäytön jatkumista tai siihen läheisesti liittyvää muuta käyttöä, kunhan käyttö sopii paikan historiaan ja arkkitehtuurin.

Innovaatiokeskus vai Alvar Aallon kulttuurikylä?

Toinen hankeidea on innovaatiokeskus, joka yhdistäisi luovien ja perinteisten alojen, kuten teollisuuden, biotalouden ja digitaalialojen toimijoita.

Perinteiset alat hyötyisivät luovien alojen osaamisesta esimerkiksi tuotekehityksessä ja uusien ideoiden sekä keksintöjen syntymisessä. Yhteisössä yritysten vuokrataso olisi markkinahintainen.

Kolmas hankeidea on kulttuurikylä Alvar Aallon Tehtaanmäki. Inkeroisten ja Anjalan kulttuuriympäristöt kattava Ankkapurhan kulttuuripuisto voisi olla tulevaisuuden luova kulttuurikylä. Kulttuurikeskuksesta tulisi muotoilijoiden ja taiteilijoiden kansainvälinen residenssi ja asuinalue.

Raportissa esitetään myös pienempiä hankeideoita. Niihin kuuluvat muun muassa kansainvälinen yhteistyö tutkijoiden, oppilaitosten ja museoiden välillä sekä kurssit ja koulutus modernin arkkitehtuurin korjausrakentamisesta. Alvar Aalto -säätiö ja Xamk suunnittelevat jo yhdessä kansainvälistä restaurointikurssia.

Kouvolalle kärki Aalto-kaupunkien verkostoon

Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetusjohtajan Veikko Niemen mukaan Tehtaanmäen koulun jatkokäytön vahvat kohderyhmät olisivat lapset ja nuoret, opiskelijat ja heidän kanssaan työtä tekevät tahot.

– Tämä voisi olla Kouvolan yksi kärki Alvar Aalto -kaupunkien verkostossa, Niemi kertoo raportissa.

Paikalliset yhteisöt olisi selvityksen mukaan otettava mukaan jatkotyöhön. He ovat voimavara, joka täyttää osaltaan Tehtaanmäkeä jatkossa.

– Meillä on kaksi tai kolme vuotta aikaa saada jatkokäyttö pysyvälle pohjalle. Koulunkäynnin ohessa loma-aikoina – erityisesti kesäaikana – voidaan jo tehdä pilotteja ja testata toimintoja.

Kaupunki aikoo lakkauttaa Tehtaanmäen koulun, kun Inkeroisten yhtenäiskoulu on valmistunut.