Xamk selvittää Tehtaanmäen koulun tulevaisuutta — Lakkautettavaksi suunniteltuun kouluun voisi tulla arkkitehtuurin ja muotoilun residenssitoimintaa

Lukas Pearsall

Tehtaanmäen koulua suunnitellaan lakkautettavaksi ensi vuonna.
Tehtaanmäen koulua suunnitellaan lakkautettavaksi ensi vuonna.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tekee Kouvolan kaupungille kartoituksen Tehtaanmäen koulun käyttömahdollisuuksista.

Kaupunki suunnittelee koulun lakkauttamista ensi vuonna. Rakennushistorialliselle, Alvar Aallon suunnittelemalle koululle halutaan kuitenkin löytää uutta käyttöä.

Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikkö tekee esiselvityksen 1.10.2019—31.1.2020. Siinä kartoitetaan uusien toimintojen mahdollisuuksia, käytön edellytyksiä ja mahdollisia uusia käyttäjiä.

Esiselvitys on pohjana uuden toiminnan käynnistämiseen tähtäävälle kehityshankkeelle.

Tuleva toiminta voi liittyä esimerkiksi kansainvälisen arkkitehtuurin ja muotoilun residenssitoimintaan. Tarkempien sisältöjen suunnittelu on kuitenkin avointa ideoinnille.

Selvityksen tavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita, määritellä suuntaviivat jatkohankkeelle ja kartoittaa rakennukseen ja sen historiaan liittyvät jatkotutkimukset.

Koulu voisi tulevaisuudessa olla elävä kulttuurikeskus, Kouvolan vetonaula ja luovien alojen verkostojen kansainvälinen kohtaamispaikka.