Uutisen takaa: Osakkeen osto Kymijoen Työterveydestä olisi Kouvolalta erikoinen viritelmä

Yhden osakkeen ostamalla Kouvola voi jättää työterveyspalvelut kilpailuttamatta. Käytännössä tällä estettäisiin monikansallisten yhtiöiden pääsy apajille. Poliitikot haluavat kuitenkin varmistaa palvelun laadun, koska asiakkailta on tullut valituksia jonotusajoista.

Moises Garibay

Kymijoen Työterveyden noin 26 000 asiakkaasta vajaat 6 000 eli yli 20 prosenttia on Kouvolan kaupungin henkilöstöä.
Kymijoen Työterveyden noin 26 000 asiakkaasta vajaat 6 000 eli yli 20 prosenttia on Kouvolan kaupungin henkilöstöä.

Kouvola on lähdössä mukaan Kotkan kaupungin omistamaan työterveysyhtiöön Kymijoen Työterveyteen. Ideana on se, että kaupunki ostaa yhtiöstä yhden osakkeen 1 000 euron hintaan. Sillä kaupunki turvaa itselleen niin sanotun in house -aseman yhtiössä. Aseman turvin Kouvola voi halutessaan jättää työterveyspalvelut kilpailuttamatta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti lokakuussa yksimielisesti esittää osakassopimuksen hyväksymistä. Tästä huolimatta kuvio tuntuu monen jaoston jäsenen mielestä epämääräiseltä. Käytännössä kyseessä on täpärästi hankintalain säännökset täyttävä kilpailuttamisen kiertäminen.

Järjestely herättää kysymyksen siitä, saadaanko palvelut kuntalaisten kannalta niin hyvällä laadulla ja kustannustehokkaasti kuin mahdollista. Toisaalta osakkuuden turvin Kouvola voisi halutessaan estää monikansallisten yhtiöiden pääsyn työterveysapajille.

Nimet alle varmuuden vuoksi

Konsernijaoston jäsenille tehdyn soittokierroksen perusteella yleinen tunnelma on se, että sopimus halutaan tehdä varmuuden vuoksi. Sillä ei haluta sitoa Kouvolaa Kymijoen Työterveyteen, kuten jotkut ovat pelänneet tapahtuvan. Konsernijaosto päätti, että sopimukseen täytyy erikseen kirjata Kouvolalle mahdollisuus kilpailuttaa palvelut.

Osakkuuden turvin Kouvola saisi hallituspaikan yhtiöön ja pääsisi valvomaan sen toimintaa paremmin kuin ulkopuolisena ostajana.

Kouvolalla on joka tapauksessa Kymijoen Työterveyden kanssa toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Kotkalla on päätäntävalta yhtiössä

Muiden muassa SDP:n Maria Eloranta kannattaa työterveyspalvelujen kilpailuttamista mahdollisesta osakkeen ostosta huolimatta.

— Kaupungin työntekijöiden keskuudessa on ollut jonkin verran pettymystä Kymijoen Työterveyden palvelujen laatuun. Etenkin lääkärille pääsyn nopeudesta on valitettu. Meidän täytyy voida varmistaa, että palvelu säilyy riittävän hyvänä.

Elorannan mukaan palvelujen järjestäminen maakunnallisesti on ajatuksena hyvä, jos laatu on kunnossa. Hänen mukaansa päätäntävallan keskittyminen Kotkalle on kuitenkin periaatteellinen ongelma.

Kymijoen Työterveyden noin 26 000 asiakkaasta vajaat 6 000 eli yli 20 prosenttia on Kouvolan kaupungin henkilöstöä. Kaupunki ostaa henkilöstön työterveyspalveluja yhtiöltä noin 2,7 miljoonalla eurolla vuodessa.

Puhelinpalvelussa jouduttu jonottamaan

Jaoston varajäsenen Kimmo Jokirannan (kesk.) mukaan Kotkaa ei kannata pitää mörkönä. Hänen mukaansa julkisomisteisen yhtiön käsissä toiminta olisi ainakin eettisesti vastuullisella pohjalla. Lisäksi Kouvola on ostanut kaupungin työntekijöiden terveyspalvelut Kymijoen Työterveydestä vuodesta 2010 alkaen.

Kouvolan henkilöstöjohtajan Päivi Karhun mukaan työntekijät ovat enimmäkseen olleet tyytyväisiä palveluun. Ongelmia on tullut silloin, kun yhtiössä on ollut esimerkiksi äkillisten poissaolojen takia pulaa lääkäreistä. Näin on käynyt viimeksi tänä syksynä. Puhelinpalvelussa on ollut ajoittain jopa 60 henkilöä jonossa.

Kymijoen Työterveyden osakkeen ostaminen menee seuraavaksi Kouvolan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Käsittelypäivä ei ole vielä tiedossa.

Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimittaja.