Kouvola lisää pakolaisten määrää kahdellakymmenellä

Kaupunki saa niin sanotun erillispalkkion pakolaisista. Palkkion suuruus on tuhat euroa pakolaista kohden.

Mika Strandén

Kouvolaan saapuvat pakolaiset tulevat Joutsenon vastaanottokeskuksesta.
Kouvolaan saapuvat pakolaiset tulevat Joutsenon vastaanottokeskuksesta.

Kouvola on ottamassa kuluvan vuoden aikana vastaan 20 turvapaikan saanutta pakolaista. Pakolaiset ovat pääasiassa eritrealaisia nuoria naisia ja miehiä, jotka asuvat tällä hetkellä Joutsenon vastaanottokeskuksessa.

Kouvolan aikuisväestön lautakunta päätti asiasta keskiviikkona.

— On tärkeää ymmärtää, että kyseessä eivät ole turvapaikanhakijat, sillä näille ihmisille on jo myönnetty oleskelulupa. He ovat tulleet Suomeen EU:n sisäisenä siirtona Italiasta ja Kreikasta, aikuisväestön palveluiden palvelupäällikkö Minna Laakso kertoo.

Kouvola saa pakolaisten sijoittamisesta 20 000 euron suuruisen erillispalkkion valtion rahoittamasta Sylvia-hankkeesta, jos se vastaanottaa 15 kiintiöpakolaisen lisäksi vähintään 20 hengen kansainvälistä suojelua tarvitsevan pakolaisryhmän. Päätös vastaanottamisesta pitää tehdä helmikuun aikana, jotta erillispalkkio maksetaan.

— Se on pieni lisä. Oleellisempaa on mielestäni ajatella sitä, että nämä ihmiset pääsevät koulutukseen ja työelämään, jolloin heistä tulee jollain aikavälillä yhteiskunnan jäseniä ja veronmaksajia.

Valtio osallistuu kustannuksiin

Valtio maksaa Kouvolalle korvausta vastaanotetuista pakolaisista. Alle 7-vuotiaasta maksu on 6 845 euroa vuodessa ja yli 7-vuotiaasta 2 300 euroa. Korvausaika on neljä vuotta kiintiössä tulleista henkilöistä ja kolme vuotta turvapaikkamenettelyn kautta tulleista henkilöistä.

— Valtio korvaa välttämättömät tulkkipalvelut kokonaan niin pitkään kuin pakolainen ei ole Suomen kansalainen. Tietyissä tilanteissa kaupungille voidaan korvata pakolaistaustaiseen kuntalaiseen kohdistuvia erityiskustannuksia, kuten terveydenhuolto.

Terveydenhuoltokuluja korvataan niiden ylittäessä 2 300 euron rajan vuoden aikana. 

Kouvola vastaanottaa keskimäärin 15 kiintiöpakolaista vuodessa. Nyt mahdollisesti Kouvolaan saapuvat 20 eritrealaista tulevat tämän joukon jatkoksi.

— Lisäksi Kouvolaan voi vuoden aikana muuttaa itsenäisesti oleskeluluvan saaneita pakolaisia. Oleskeluluvan saanut ihminen voi muuttaa vapaasti minne haluaa.

Koulutus ja asuminen yhdessä

Kouvola vastaanottaa keskimäärin 15 kiintiöpakolaista vuodessa. Nyt mahdollisesti Kouvolaan saapuvat 20 eritrealaista tulevat tämän joukon jatkoksi.

— Lisäksi Kouvolaan voi vuoden aikana muuttaa itsenäisesti oleskeluluvan saaneita pakolaisia. Oleskeluluvan saanut ihminen voi muuttaa vapaasti minne haluaa.

Kouvolan kaupungin vastaanottamat eritrealaiset pääsisivät koulutukseen ja kotoutuspalveluiden piiriin. Laakson mukaan nyt Kouvolaan saapuvat pakolaiset sijoitetaan asumaan lähekkäin.

— He tulevat samanlaisesta taustasta, joten voisi olla tarkoituksenmukaista järjestää koulutus ja asuminen ryhmässä. Asumisjärjestelyissä viihtyvyyttä lisää se, että läheltä löytyy samaa kieltä puhuvia.

Laakson mukaan Kouvolassa on tarjolla vapaata asuntokantaa suurempien asuntokeskittymien ulkopuolella. Hänen mukaansa pakolaiset voisivat viihtyä hyvin pienemmässäkin keskittymässä, kun paikalla on omaa kieltä puhuvaa seuraa.

Iitti ei ole ottamassa pakolaisia

Iitissä EU:n sisäisenä siirtona tulleiden ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sijoittaminen ei ole ajankohtaista, kunnanjohtaja Riku Rönnholm sanoo.

Iitti ei ole solminut turvapaikanhakijoiden kuntapaikkoihin liittyviä sopimuksia.

— En ole tietoinen siitä, että aiheesta olisi tullut uusia kyselyitä. Jos tulee, asia käsitellään normaalissa järjestyksessä.

Uutista päivitetty kello 19.12. Aikuisväestön lautakunta päätti illalla, että Kouvola ottaa kiintiöpakolaisten lisäksi 20 pakolaista tämän vuoden aikana.