Kymintehtaan savupiippu saa jäädä pystyyn — Hallinto-oikeus hylkäsi UPM:n valituksen purkukiellosta

Alueen asemakaava on ajalta, jolloin lait eivät vielä edellyttäneet rakennetun ympäristön perinne- ja kauneusarvojen säilyttämistä.

Lukas Pearsall

Kymintehtaan piippua pidetään yhtenä Kuusankosken maamerkeistä.
Kymintehtaan piippua pidetään yhtenä Kuusankosken maamerkeistä.

Kymintehtaan savupiippu ja sitä ympäröivät rakennukset saavat näillä näkymin jäädä paikoilleen. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi UPM:n valituksen Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä, jolla kiellettiin rakennusten purkaminen.

UPM haki vuonna 2016 purkulupaa Kymin Ruukin alueella sijaitseville entiselle höyryvoimalaitokselle, piipulle, toimisto-osalle ja tuhkasiilolle. Yhtiö perusteli purkamisluvan hakemista rakennusten ja rakenteiden huonolla kunnolla. Lisäksi piipusta irtoavien palasten arvioitiin olevan vaarana ohikulkijoille.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti seuraavan vuoden huhtikuussa äänin 4—3, ettei purkulupaa myönnetä. Säilyttämistä perusteltiin sillä, että rakennukset muodostavat arvokkaan osan teollisen kulttuuriympäristön perintöä.

Valituksessaan hallinto-oikeudelle UPM totesi, ettei rakennuksilla ole suojelumerkintöjä eikä hankkeita niiden suojelemiseksi ole vireillä. Ne sijaitsevat lähellä aluetta, jossa on käynnissä luonnosvaiheeseen edennyt asemakaavamuutos, mutta eivät sisälly alueeseen. Kaavamuutosalueella on useita entisiä tehdasrakennuksia, jotka tullaan kaavaluonnoksen mukaan suojelemaan.

Yhtiö vetosi edelleen rakennusten huonokuntoisuuteen ja muistutti, että osa höyryvoimalaitosrakennuksesta on purettu jo vuonna 2005.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että alueen asemakaava on hyväksytty vuonna 1975. Tuolloin lait eivät vielä edellyttäneet rakennetun ympäristön perinne- ja kauneusarvojen säilyttämistä asemakaavaa laadittaessa, joten alueen rakennusten suojelukysymystä ei tutkittu.

Voimalaitosrakennus on alueella, joka on Kymenlaakson taajamien maakuntakaavassa merkitty säilytettäviä, vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita sisältäväksi teollisuus- ja varastoalueeksi.

Oikeuden mukaan purkamislupaa ei voida myöntää, ennen kuin kysymys suojelusta on ratkaistu ja selvitetty kyseiselle alueelle laaditulla asemakaavalla. Se ei myöskään pitänyt rakennuksia niin huonokuntoisina, että niiden ympäristö- ja perinnearvot olisi kokonaan menetetty.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan.