Biokaasulaitoksen voi rakentaa Korialle — Hallinto-oikeus hylkäsi Kaslinkin ympäristöluvasta tehdyn valituksen

Kouvolan Vesi vaati ehtoja kiristettäväksi Kaslinkin käyttämiin vesimääriin.

Katja Juurikko

Kaslinkin tuotantotilat Korialla Kymijoen varrella Kallioniemestä kuvattuna.
Kaslinkin tuotantotilat Korialla Kymijoen varrella Kallioniemestä kuvattuna.

Korialle suunnitteilla olevasta Kaslink Food oy:n biokaasulaitoksen ympäristöluvasta tehty valitus on hylätty Vaasan hallinto-oikeudessa. Ympäristöluvasta valitti Kouvolan Vesi oy.

Aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Kaslink Foodin biokaasulaitosta varten kolme vuotta sitten kesällä. Suunnitelmien mukaan biokaasulaitoksessa saa vastaanottaa ja käsitellä elintarviketuotannossa syntyviä sivutuotetta ja jätettä vuosittain 7 300 tonnia.

Ympäristöluvasta valituksen tehnyt Kouvolan Vesi oy vaati, ettei yrityksen veden käyttö saa ylittää missään tilanteessa yhdeksää litraa sekunnissa, ellei siitä ole sovittu Kouvolan Veden kanssa.

Lisäksi se vaati yritykseltä suunnitelmia biokaasulaitoksen viemäröinnistä ja niiden hyväksyttämistä Kouvolan Vedellä rakennuslupavaiheessa.

Valituksen mukaan yrityksen veden käyttö on ylittynyt toistuvasti yli sovitun rajan.

— Viime vuoden alussa se oli jopa 20 litraa sekunnissa, valittaja totesi.

Luvat kunnossa

Hallinto-oikeus katsoi, että Kaslinkilla on lainvoimainen ympäristölupa elintarvikkeita ja maitotuotteita valmistavan laitoksen toimintaan. Biokaasulaitoksella käsitellään tuotantotilojen välittömässä läheisyydessä elintarviketuotannossa syntyviä biohajoavia sivutuotteita ja jätteitä, kuten laktoosia, naudan rasvaa ja luujätettä. Biokaasulaitos tuottaa jätteestä energiaa ja lannoitevalmisteeksi sopivaa mädätettä.

Vastineessaan Kaslink on antanut arvion vedenkulutuksestaan laitoksella. Samoin yhtiö oli toimittanut jätevesien suunnitelmat viemäröinnistä. Hallinto-oikeuden mukaan myönnettyä ympäristölupaa ei ole perusteita muuttaa, joten se hylkäsi valituksen.

Uusimmat uutiset