Tutkimustulokset valmistuivat: Vuohijärven koillisosan vettä ei suositella käytettäväksi talous-, pesu- tai löylyvetenä

Mäntyharjun Kinnissä sattui säiliövuoto-onnettomuus 7. huhtikuuta. Onnettomuudessa maahan valui 35 tonnia metyyli-tert-butyylieetteria. ELY-keskuksen mukaan vettä ei kannata keittää, koska MTBE-liuos leviää hengitysilmaan. Samasta syystä ELY ei myöskään suosittele, että vettä heitettäisiin kiukaalle.

Moises Garibay

Vuohijärvi on altistunut varmuudella MTBE-kemikaalille.
Vuohijärvi on altistunut varmuudella MTBE-kemikaalille.

Perjantaina varmistui, että MTBE-kemikaalia (metyyli-tert-butyylieetteria) on valunut myös Vuohijärveen.

Vuohijärven vettä ei suositella käytettäväksi talous-, pesu- tai löylyvetenä Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella aina saaren eteläkärkeen asti.

Korvaavaa talousvettä voi noutaa päivittäin kello 16–18 osoitteesta Mouhuntie 647.

Tämän hetken tutkimustulosten perusteella vedenkäytölle annetaan myös seuraavat suositukset: Mäntyharjun Pajulammen ja Sarkaveden vettä Pajulammen korkeudelta Voikoskelle saakka ei suositella käytettäväksi talous-, pesu- tai löylyvetenä.

Lisäksi ELY suosittelee, että Mäntyharjun puolella Kärmelammen, Ojantauksenlammen, Pajulammen ja Sarkaveden eteläosan rantakiinteistöjen kaivojen vettä ei käytettäisi talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos kaivo sijaitsee rannan välittömässä läheisyydessä.

Karttapohja_Kinni_Sarkavesi.jpg

Älä pumppaa kaivoa tyhjäksi

ELY-keskus huomauttaa, ettei vettä tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy.

MTBE-kemikaali haisee asetonille. Asetonia on muun muassa kynsilakanpoistoaineessa.

Vaikka veden keittäminen haihduttaa MTBE:tä, sitä ei suositella, sillä keitettäessä MTBE haihtuu sisäilmaan. Sama koskee löylynheittoa. Erilaiset vedensuodattimet ja vedenpuhdistuslaitteet eivät myöskään luotettavasti poista MTBE:tä talousvedestä.

— Kyse on lähinnä hajuhaitasta. MTBE:n hajusta voi tulla esimerkiksi päänsärkyä. Vedestä, johon on sekoittunut MTBE:tä, jollekin herkkäihoiselle voi tulla iho-oireita, ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino kertoo.

Heino työskentelee Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa. Hän muistuttaa, ettei MTBE ole akuutisti myrkyllinen. Sitä käytetään bensiinin lisäaineena.

— Se korvasi aikoinaan lyijyn käytön bensiinissä.

Heino neuvoo kaivojen omistajia, etteivät he pumppaisi kaivojaan tyhjäksi vaan odottaisivat, että järvi puhdistuisi tai kemikaali kulkeutuisi ohi.

— Pumpatessa tulee nimenomaan imettyä kemikaalia kaivoon.

Patoaltaan rakentamista hidastaa teiden heikko kunto

Mäntyharjun Kinnin seisakkeella sattui säiliövuoto-onnettomuus lauantaina 7. huhtikuuta. Onnettomuudessa maahan valui 35 tonnia MTBE-kemikaalia.

Tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Mäntyharjun Kinnin lähialueen vesien MTBE-pitoisuuksia on tarkkailtu onnettomuusviikonlopusta lähtien. Tarkkailua on laajennettu havaintojen ja tulosten perusteella. Tällä viikolla vesinäytteitä otettiin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista ja puroista, Sarkavedestä, Vuohijärvestä sekä lähialueen kaivoista.

Onnettomuusalueen ja Kärmelammen väliselle alueelle on rakennettu patoallas, jonne haitta-ainepitoista vettä pumpataan. Altaalla estetään MTBE:n leviäminen eikä sitä enää pääse Kärmelammen alapuoliseen vesistöön. Menetelmiä MTBE:n poistamiseksi patoaltaan vedestä selvitetään parhaillaan.

Maanrakennustyöt patoallasalueella jatkuvat ja suunnittelu altaan korottamiseksi on käynnissä. Rakentamista on hidastanut teiden heikko kunto.

ELY ottaa vesinäytteitä jatkossa tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin. Tulokset valmistuvat muutamassa vuorokaudessa. Seuraavan kerran näytteitä otetaan ensi maanantaina 30.4.

VR tiedottaa käyttösuositusten muutoksista

Veden käyttösuosituksia tarkennetaan uusien tulosten myötä. Suositukset julkaistaan VR Groupin verkkosivuilla http://www.vrgroup.fi/kinni.

VR Group avasi tänään perjantaina Kinnin alueen asukkaille ja mökkiläisille puhelinpalvelun 0203 32030 (0,088 €/min). Palveluun voi soittaa maanantaista perjantaihin kello 08–18, lauantaista sunnuntaihin ja juhlapyhinä kello 10–14.

VR:n Kinni-infopalvelusta löytyy tällä hetkellä vasta Sarkaveden alueen näytteenottopisteet sekä tulokset. VR:n infosivulla lukee, että Vuohijärven kartta lisätään viikolla 18, eli ensi viikolla.

— Ramboll tekee Vuohijärven karttaa koko ajan, mutta se vaatii työtä, ympäristöpäällikkö Tuija Säynätjoki VR:stä sanoo.

Ramboll oy vastaa onnettomuuspaikan lähellä olevien vesistöjen näytteidenotosta.

— Koimme tärkeämmäksi nyt perjantaina tiedottaa niistä alueista, joita käyttökielto koskee kuin laittaa yksittäisiä lukuja. Sitten kun kartta on valmis, niin siitä hahmottaa helpommin esimerkiksi tarkat näytteenottopisteet.

Säynätjoki sanoo, että Vuohijärven kartta pyritään saamaan VR:n infosivulle maanantaina, mutta sataprosenttisen varmaksi hän ei sitä lupaa.

Vuohijärvellä seitsemän mittauspistettä

Sarkavedestä Vuohijärven koillisosaan Isoselälle ja Hillosenselälle valunut MTBE-kemikaali on sekoittunut Voikosken kuohuissa tehokkaasti vesimassaan, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hydrobiologi Jouni Törrönen kertoo.

Törrösen mukaan haitta-aineen saavuttaessa vielä pääosin jääpeitteisen Vuohijärven, se painuu jääkannen alla syvempiin vesikerroksiin.

— Kinansaaren itäpuolisella Hillosenselällä pintaveden mitatut pitoisuudet ovat sellaisia, että aineen hyvin alhainen hajukynnys ylittyy.

Kinansaaren länsipuolella Isoselällä pintavedessä MTBE-pitoisuutta oli tuskin havaittavissa, Törrönen sanoo.

— Isoselällä pitoisuus pinnassa oli käytännössä nolla. Siellä suurimmat pitoisuudet, jotka nekin olivat erittäin pieniä, havaittiin 43 metrin syvyydessä.

Vastaavasti Isoselän etelärannan mittauspisteessä Lautaniemen edustalla ei pitoisuuksia vielä havaittu missään vesikerroksessa. Vedensyvyys mittauspaikalla on Törrösen mukaan 60 metriä.

Vuohijärvellä on kaikkiaan seitsemän mittauspistettä aina järven eteläosaan asti.
Törrösen käsityksen mukaan mitatut pitoisuudet ovat sellaisia, ettei niiden pitäisi aiheuttaa äkillisiä eikä pitkäaikaisia haittoja järven kaloille tai muille vesieliöille.

— Pitoisuudet ovat noin kymmenestuhannesosan vesieliöille myrkyllisiksi havaituista pitoisuuksista. Kalojen pitoisuudet saattavat nousta ympäröivän veden pitoisuuksien tasolle, joten niistä saattaa MTBE:n asetonimaisen hajun havaita.

Törrönen ei uskalla arvioida, kuinka kauan pitoisuudet säilyvät havaittavina.

— Järvi on nyt jäässä, mutta kun se sulaa, seuraa veden keväinen täyskierto. Silloin koko järven vesimassa sekoittuu.

Törrösen mukaan Suomen ympäristökeskus on esittänyt arvion, että jos kaikki säiliövaunusta luontoon valuneet 35 tonnia MTBE-kemikaalia sekoitettaisiin Vuohijärven vesimäärää vastaavaan määrään vettä, kemikaalin pitoisuuksia ei kyettäisi havaitsemaan mittalaitteilla.

Orilammen majalla on b-suunnitelma jo käytössä

Orilammen maja ja lomakeskus on siirtynyt käyttämään Orilammen vettä. Normaalisti lomakeskus ottaa käyttövetensä Vuohijärvestä.

Toimitusjohtaja Kukka-Maaria Vesalaisen mukaan Orilammen vesi on käyttökelpoista, eivätkä vesistöt ole yhteydessä toisiinsa.