Tuomioistuinvirastoa esitetään pääkaupunkiseudulle — Kouvola ja muut hakijat sivuutettiin

Tuomioistuinviraston perustamista valmisteleva toimikunta ehdottaa viraston perustamista Helsinkiin tai muualle pääkaupunkiseudulle.

Ainakin kuusi muuta kaupunkia on ilmoittanut halukkuudestaan päästä viraston sijoituspaikaksi. Joukossa on Kouvola, joka perusteli kannanottoaan muun muassa sillä, että kaupunki on menettänyt paljon oikeushallinnon työpaikkoja viime vuosina.

Pääkaupunkiseudulle sijoittamista perustellaan pätevän henkilökunnan saatavuudella sekä yhteistyötahojen, kuten eduskunnan ja ylimpien tuomioistuimien läheisyydellä.

Toimikunnan ehdotuksen mukaan tuomioistuinvirasto huolehtisi tuomioistuinlaitoksen keskushallintoviranomaisen tehtävistä, kuten talousarviovalmistelusta, toimitilahallinnosta ja tietojärjestelmistä.

Virasto ei puuttuisi tuomioistuinten riippumattomuuteen eikä ylimmille tuomioistuimille perustuslaissa säädettyihin tehtäviin tai asemaan.

Tuomioistuinviraston arvioidaan tarvitsevan työvoimaa vähintään 45 henkilötyövuoden verran. Vuotuiset toimintamenot olisivat noin 3,4—4 miljoonaa euroa.

Kimmo Puhakka

Kimmo Puhakka