Kiista Kymin tehdasalueen vanhasta pahvikuivaamosta jatkuu — Kemira haluaisi purkaa, Kouvolan kaupunki syyttää kunnostustöiden laiminlyönnistä

Vuonna 1886 rakennettu kuivaamo on päässyt huonoon kuntoon. Kouvolan kaupungin mukaan se on kunnostettava eikä purettava. Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa keskiviikkona lausunnon Kemira Chemicalsin tekemästä valituksesta.

Katja Juurikko

Kymin tehdasalueella Kuusaansaarella sijaitseva vanha pahvikuivaamo on rakennettu vuonna 1886.
Kymin tehdasalueella Kuusaansaarella sijaitseva vanha pahvikuivaamo on rakennettu vuonna 1886.

Kemikaaliyhtiö Kemira Chemicals haluaisi purkaa Kymin tehdasalueella sijaitsevan vanhan pahvikuivaamon, mutta Kouvolan kaupunki on toista mieltä.

Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti helmikuun alussa, että Kemira ei saa purkaa pahvikuivaamoa. Lisäksi Kemira määrättiin korjaaman rakennus siten, ettei lisävaurioita enää tule. Päätöksessä todettiin, että vesikaton kunnostus on tehtävä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta syyskuun loppuun mennessä.

Kemira valitti päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaati koko päätöksen kumoamista. Toissijaisena vaatimuksena oli, että korjauksen määräaikaa pidennetään 30. syyskuuta 2021 saakka.

Ensi keskiviikkona rakennus- ja ympäristölautakunta antaa valituksesta lausunnon.

Viranhaltijaesityksessä pidetään valitusta perusteettomana

Kouvolan kaupungin viranhaltijat esittävät lautakunnalle, että lausunnossa vaaditaan valituksen hylkäämistä perusteettomana.

Esityksen mukaan Kemira ei voi vedota rakennuksen huonokuntoisuuteen ja korjauskustannusten kohtuuttomuuteen, koska rakennuksen kunnossapito on ollut omistajan eli UPM:n ja haltijan eli Kemiran vastuulla. Esityksessä todetaan, että rakennuksen omistaja ja haltija ovat laiminlyöneet kunnossapitovelvollisuuksiaan vuosikymmeniä.

Esityksen mukaan Kouvolan kaupunki on ollut kunnostamiskehotuksen lähettämisessä erittäin pitkämielinen. Korjauksen määräaikaa ei haluta siirtää, koska korjauspäätös on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen.

Kemiran valituksessa vedotaan maaperän pilaantuneisuuteen rakennuksen alla ja sen ympäristössä. Yhtiön mukaan maaperän kunto estää tai ainakin merkittävästi rajoittaa rakennuksen jatkokäyttöä.

Esityksessä todetaan, että asiasta ei ole tehty minkäänlaista selvitystä tai raporttia rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennusta ei ole merkitty asemakaavassa suojeltavaksi

Vanha pahvikuivaamo on rakennettu vuonna 1886. Rakennusta ei ole merkitty asemakaavassa suojeltavaksi kohteeksi.

Kouvolan kaupunki on kuitenkin sitä mieltä, että pahvikuivaamo on valtakunnallisesti merkittävä puunjalostusteollisuuden esimerkki Kuusankoskella. Rakennuksen katsotaan kuuluvan oleellisesti Kuusankosken teollisuusmaisemaan.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset