Suurista tartuntamääristä huolimatta koronavirus ei leviä hallitsemattomasti Kymenlaaksossa – Kymsote antoi velvoittavan suosituksen maskeista: "Toivon, että viimeistään nyt se maski puetaan kasvoille ", johtajaylilääkäri sanoo

Jos Kymenlaaksossa siirryttäisiin koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen, kaupunki voitaisiin "sulkea" vuorokaudessa, turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén sanoo.

Outi Elomaa

Kasvomaskia tulisi käyttää Kymenlaaksossa julkisessa liikenteessä, kauppakeskuksissa, kaupoissa ja muissa yleisissä tiloissa sekä tilaisuuksissa. Velvoittava suositus koskee yli 15-vuotiaita.
Kasvomaskia tulisi käyttää Kymenlaaksossa julkisessa liikenteessä, kauppakeskuksissa, kaupoissa ja muissa yleisissä tiloissa sekä tilaisuuksissa. Velvoittava suositus koskee yli 15-vuotiaita.

Kymenlaaksossa todettiin perjantain ja maanantain välisenä aikana yhteensä 27 uutta koronavirustartuntaa, Kymsote kertoo tiedotteessaan. Määrä on poikkeuksellisen suuri. Valtaosa todetuista tapauksista on Kouvolassa.

THL:n mukaan sunnuntain jälkeen Kouvolassa todettiin yksi uusi tartunta. Näin ollen tartuntojen määrä on maanantaina 83.

Kymsoten arvion mukaan epidemiatilanne ei ole suurista tartuntamääristä huolimatta maakunnassa kiihtymisvaiheessa, vaan edelleen perustasolla.

Kymsoten infektioylilääkärin Risto Pietikäisen mukaan tartuntaketjut ovat isoja, mutta ne ovat tällä hetkellä hallinnassa. Uudet tartunnat liittyvät aiemmin todettuihin ketjuihin.

– Koronavirus ei tällä hetkellä leviä hallitsemattomasti Kymenlaaksossa, hän kertoo tiedotteessa.

Koko Kymenlaaksossa koronatartuntojen määrä nousi THL:n mukaan neljällä. Kolme uutta virustartuntaa todettiin Kotkassa. Siellä tartuntojen kokonaismäärä oli maanantaina 56. Haminassa tartuntamäärä oli 17.

Kymenlaaksossa on todettu maanantaihin mennessä yhteensä 156 koronavirustartuntaa, Kymsote kertoi maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yksi koronaviruspotilas.

"Ei suurta huolta"

THL kertoi sunnuntaina, että Kouvolassa todettiin vuorokauden aikana 17 uutta koronatartuntaa. Kymsoten mukaan Kouvolan suurta tartuntatapausmäärää selittää se, että myös oireettomia henkilöitä testattiin.

Pietikäinen sanoi sunnuntaina Kouvolan Sanomissa, että tartuntatapauksia todettiin etupäässä maahanmuuttajien keskuudessa. Tartunnat olivat levinneet muun muassa perhepiirissä. Samaan tartuntaketjuun kuluvia tapauksia tuli ilmi viime viikolla aikuiskoulutus Taitajassa.

Kouvolan kaupungin turvallisuuspäällikön Johanna Franzénin mukaan viikonloppuna todettu tartuntamäärä on toki suuri.

– Määrä ei näytä hyvältä, mutta mitään suurta hätää ei tällä hetkellä ole. Olisin vielä enemmän huolissani tilanteesta, jos tartuntaketjuja olisi useampia eikä niitä saataisi tunnistettua. Meillä on nyt hyvät mahdollisuudet siihen, että koronatilanne pysyy täällä rauhallisena.

Katja Juurikko

Kouvolan kaupungin turvallisuuspäällikön Johanna Franzénin mukaan koronatilanteen kehittyminen maakunnassa on kiinni siitä, miten ihmiset käyttäytyvät. "Toivon ihmisten noudattavan annettuja ohjeita ja suhtautuvan asiaan vastuullisesti." Arkistokuva keväältä 2020.
Kouvolan kaupungin turvallisuuspäällikön Johanna Franzénin mukaan koronatilanteen kehittyminen maakunnassa on kiinni siitä, miten ihmiset käyttäytyvät. "Toivon ihmisten noudattavan annettuja ohjeita ja suhtautuvan asiaan vastuullisesti." Arkistokuva keväältä 2020.

Maskisuositus ei ole mennyt perille

Kymsote reagoi kasvaneeseen tartuntamäärään antamalla maanantaina velvoittavan suosituksen suu-nenäsuojuksen käytöstä. Maskia tulisi käyttää julkisessa liikenteessä, kauppakeskuksissa, kaupoissa ja muissa yleisissä tiloissa sekä tilaisuuksissa. Velvoittava suositus koskee THL:n ohjeen mukaisesti yli 15-vuotiaita.

Kymsoten johtajaylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan mukaan velvoittava suositus on vahvempi kuin pelkkä suositus. Sote-kuntayhtymä voi antaa asiassa vain suosituksia, hän sanoo.

– Näyttää siltä, että suositukset eivät ole menneet perille toivomallamme tavalla. Toivon, että viimeistään nyt se maski puetaan kasvoille, hän sanoo.

Kotkassa asuvan Mäntymaan havaintojen mukaan yllättävän harva käyttää kaupungilla ja kaupoissa liikkuessaan maskia, vaikka Kymsoten suositus on ollut voimassa pitkään.

Sote-kuntayhtymä suosittelee myös, että tapahtumajärjestäjät ohjeistavat tapahtumiensa osallistujia käyttämään suu-nenäsuojuksia.

Myös muita yleisiä koronapandemian ohjeistuksia tulisi Kymsoten mukaan noudattaa. Hengitystieoireisten tulee pysyä kotona ja hakeutua koronavirustestiin. Kaikissa tilanteissa on noudatettava huolellista käsi- ja yskimishygieniaa. Lisäksi sote-kuntayhtymä kehottaa harkitsemaan tarkoin osallistumista isoihin yleisökokoontumisiin.

Koronatilannetta pohditaan keskiviikkona

Kymsoten vetämä alueellinen koronaohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona pohtimaan maakunnan koronatilannetta ja mahdollisia uusia suosituksia tai rajoituksia. Johanna Franzénin mukaan ryhmä on jo pitänyt pikapalavereja viikonlopun suuren tartuntamäärän vuoksi.

– Jos jotain akuuttia muutosta tapahtuu, kokoonnumme jo aiemmin.

Franzénin mukaan viikonlopun tartuntaryppään jälkeen on hyväkin seurata pari päivää, mihin suuntaan koronatilanne alueella kehittyy.

– Jos isoja rajoituksia tulee, tiedotamme niistä heti.

Kaupungin "sulkeminen" onnistuu vuorokaudessa

Koronaepidemia jaetaan kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Raja-arvoina käytetään muun muassa tartuntamääriä, tiedossa olevia tartuntaketjujen määriä ja positiivisten näytteiden osuutta kaikista testeistä.

Tartuntamäärien perusteella Kymenlaakso olisi nyt kiihtymis- tai jopa leviämisvaiheessa. Kymsoten mukaan Kymenlaaksossa positiivisten koronavirusnäytteiden osuus kaikista testeistä on kuitenkin edelleen pieni. Samoin tartuntaketjujen määrä on alhainen.

Kiihtymisvaihe tietäisi Kymenlaaksoon uusia rajoituksia. Franzénin mukaan Kouvolalla on valmiit suunnitelmat tätä tilannetta varten.

– Meillä on valmius toimeenpanna täysi sulku kaupunkiin vuorokaudessa, hän sanoo.

Sulku tarkoittaisi muun muassa kaupungin julkisten palveluiden, kuten kirjastojen ja uimahallien sulkemista, harrastustoiminnan lopettamista ja tapahtumien perumista mahdollisesti joiksikin viikoiksi. Peruskoulutasolla lähiopetus on mahdollista muuttaa etäopiskeluksi neljänneltä vuosiluokalta alkaen.

– Etäopetukseen siirtyminen on etenkin perusopetuksen osalta viimeinen ratkaisu. Jos epidemiatilanteessa joudutaan leviämisvaiheeseen, sitä pitää kuitenkin miettiä.

Franzénin mukaan etäopetusjakso olisi siinäkin tilanteessa mahdollisimman lyhyt.

– Puhutaan muutamista viikoista.

Rajoituksia saattaisi tulla myös muun muassa yleisötilaisuuksien järjestämiseen ja niiden osallistujamääriin. Ravintolarajoituksia lukuun ottamatta rajoituksista päätetään alueellisesti.

Koronavirus

Epidemian vaiheet:

1. Perustaso

Tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen.

Kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni.

2. Kiihtymisvaihe

Tartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on noussut. Tartuntatapauksia on 14 viime vuorokauden aikana 10–25 per 100 000 asukasta.

Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä on yli prosentti.

Paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja esiintyy ajoittain.

Tartunnanlähteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti jäljitettävissä.

Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.

3. Leviämisvaihe

Tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin. Tartuntatapauksia on 14 viime vuorokauden aikana 18–50 per 100 000 asukasta.

Tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 prosenttia.

Positiivisten näytteiden osuus on yli 2 prosenttia.

Alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä.

Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

Ilmaantuvuus

Ilmaantuvuusluku kuvaa tartuntojen määrää 14 viime vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohden. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Kymenlaakson ilmaantuvuusluku oli maanantaina 34,8. Se oli maan neljänneksi suurin.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma koronavirusepidemiassa