600 000 euron säästö: Kouvola-lisä loppuu marraskuun alusta — ”Valitettava vähennys kuntalisää saavan perheen tuloihin”, Helena Kuusisto sanoo

Lakisääteisen kotihoidon tuen maksaminen jatkuu normaalisti Kouvolassa.

katja Juurikko

Kouvola ei maksa enää vapaaehtoista Kouvola-lisää.
Kouvola ei maksa enää vapaaehtoista Kouvola-lisää.

Kotihoidon tuen kuntalisän eli Kouvola-lisän maksaminen alle 2-vuotiaista lapsista loppuu Kouvolassa 1.11. alkaen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti asiasta 21.8.2019 osana kaupungin talouden tasapainottamista. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kasvatus- ja opetustoimialaa koskevan säätötoimenpide-esityksen yhteydessä ensi tiistaina.

— Lasten kotihoidon kuntalisän päättyminen aiheuttaa valitettavan vähennyksen kuntalisää saavan perheen tuloihin, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto sanoo.

Kaupungin taloudellinen tilanne on heikko ja kaikkien toimialojen, myös kasvatus- ja opetuksen lautakunnan ja toimialan, on löydettävä tänä vuonna ja myös tulevina vuosina säästökeinoja talouden parantamiseksi, Kuusisto toteaa.

Kuntalisän lopettaminen paikkaa vajetta

Kaupunginhallitus velvoitti kesällä toimialoja, lautakuntia ja muita toimielimiä esittämään säästötavoitteiden mukaiset talousarviomuutokset sekä toimenpiteet niihin pääsemiseksi. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen sekä kasvun ja oppimisen tuen palvelujen lisäsäästötavoitteeksi oli määrätty loppuvuodelle 678 000 euroa.

Suurin säästöosuus kohdistettiin henkilöstövähennyksiin ja ostopalvelujen vähentämiseen.

Näiden lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan elokuussa kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttamisen. Sen tuoma säästö on loppuvuodelle 60 000 euroa.

Vuositasolla kuntalisän lakkauttaminen tarkoittaa 600 000 euron vähennystä talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä ei ole lakisääteinen palvelu ja siksi tässä taloudellisessa tilanteessa kuntalisän lakkauttaminen nostettiin säästölistalle. Kotihoidon tuki on vähintään 338,34 euroa yhdestä alle kolmevuotiaasta lapsesta. Se säilyy jatkossakin kaupungin rahoittamana ja lakisääteisenä palveluna.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset