Kymijoen rantaan on tulossa uusia omakotitontteja Kuusankoskella

Päivi Virta-Salo

Kymijoen rantaan on tulossa uusia omakotitontteja Kuusankoskella

Kymijoen rantaan Kuusankoskelle on tulossa tarjolle uusia pientalotontteja. Samalla alueelle tehty kaavamuutos mahdollistaa Kuusankosken rantapuiston kehittämisen.

Kaavaluonnos koskee Maunukselanpuron ympäristöä ja on nähtävänä ja kommentoitavana 14.10.–16.11.

Uudet pientalotontit ovat tulossa Kaaritien eteläpuolelle. Tarkoituksena on hyödyntää jo alueella olevaa yhdyskuntatekniikan verkostoa ja tarjota houkuttelevia pientalotontteja asukkaille.

Nykyisessä asemakaavassa olevat pien- ja rivitalotontit Ellintien pohjoispuolella on säilytetty.

Kaavamuutoksessa on huomioitu alueen luonto- ja maisema-arvot omilla merkinnöillään ja määräyksillään.