Kymsote kaavailee kolmen yksikön lakkauttamista Kouvolassa — Apila, Vaskirinne ja Sippolakoti aiotaan sulkea todennäköisesti ensi vuonna

Lakkauttamiset liittyvät Kymsoten suunnittelemaan muutokseen ikääntyneiden hoidossa ja hoivan palvelurakenteessa.

Lukas Pearsall

Sippolakoti on yksi kolmesta kouvolalaisesta yksiköstä, joita kaavaillaan suljettaviksi. Arkistokuva on huhtikuulta 2016, jolloin Csaba Rajnai, Valerijs Avramenko ja Petri Marttinen konsertoivat Sippolakodissa.
Sippolakoti on yksi kolmesta kouvolalaisesta yksiköstä, joita kaavaillaan suljettaviksi. Arkistokuva on huhtikuulta 2016, jolloin Csaba Rajnai, Valerijs Avramenko ja Petri Marttinen konsertoivat Sippolakodissa.

Kymsote suunnittelee Apilan, Vaskirinteen ja Sippolakodin sulkemista Kouvolassa.

Kaikki kolme ovat Kymsoten omia yksikköjä. Apila on Marjoniemessä oleva lyhytaikaisen palveluasumisen yksikkö. Elimäellä sijaitseva Vaskirinteen palvelukeskus on tarjonnut ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista ja Sippolakoti on ikääntyneiden ympärivuorokautista laitoshoitoa tarjoava yksikkö.

Lisäksi Kuusankoskella sijaitseva Ruusulan palvelukoti aiotaan muuttaa tehostetun palveluasumisen yksiköstä tavalliseksi palveluasumisen yksiköksi.

Suljettaviksi kaavaillaan myös Ulappaa ja Kellokallion palvelukeskusta Haminassa. Lisäksi Haminassa aiotaan lakkauttaa palveluasumisen yksikkö Hildankoti. Päätökset sulkemisista tehdään marraskuussa.

Lappu luukulle ensi vuonna

Sulkemiset aiotaan tehdä pääasiassa ensi vuoden aikana. Kymsoten mukaan jokaiselle nyt suljettavaksi suunnitelluissa yksiköissä asuvalle tarjotaan vastaavaa ympärivuorokautista hoivan paikkaa muualta.

— Kaikki, jotka ovat tällä hetkellä tehostetun palveluasumisen palveluiden piirissä, saavat sitä palvelua myös jatkossa, terveyden ja ikääntyneiden palveluketjun johtaja Jorma Haapanen sanoo.

Ikääntyneiden palveluihin iskevät myös muutokset osastopalveluissa. Suunnitelmien mukaan Haminan sairaalan osasto 1 suljetaan ensi vuoden alussa.

Paikkoja vähenee satoja

Ympärivuorokautisen hoivan pitkäaikaispaikkoja suunnitellaan vähennettävän tämän ja ensi vuoden aikana omasta tuotannosta 150 paikkaa ja ostopalveluista samoin 150 paikkaa.

Lyhytaikaispaikoissa suunniteltu vähennys on 76 paikkaa.

Kotihoitoon lisää paukkuja

Kevyen palveluasumisen paikkoja lisätään 41:llä. Periaate on, että kun ikääntynyt ei pärjää kevyemmillä palveluilla ja tarvitsee paikan tehostetusta palveluasumisesta, hän myös saa sen nopeasti.

— Asumispalveluiden rakenteen keventäminen edellyttää voimakkaita muutoksia koko hoitoketjussa. Tämä tarkoittaa selkeää panostusta muun muassa kotiin vietäviin palveluihin, kotisairaanhoitoon ja kotikuntoutukseen, Haapanen sanoo.

Hänen mukaansa kotihoitoon lisätään noin sadan henkilön työpanos ensi vuoden loppuun mennessä.

Haapasen mukaan suljettavista yksiköistä vapautuu uusiin tehtäviin noin 60 työntekijää.

— Lisäksi esimerkiksi lääkeannosautomaattien avulla voidaan vapauttaa jopa 50 kotihoitajan työpanos muihin kotihoidon tehtäviin.

Tehostetussa vähemmän ikääntyneitä

Tavoitteena on, että ensi vuoden loppuun mennessä Kymenlaakson ikääntyneistä 7,5 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä. Tällä hetkellä osuus on yli 9 prosenttia.

Tavoitteen toteutuminen vaatii järjestelmällisiä toimenpiteitä varhaisten palvelujen, kotiin vietävien palvelujen ja monimuotoisten asumispalvelujen resursointiin ja kehittämiseen.

— Kymenlaaksossa ikääntyneet eivät ole sen huonompikuntoisia kuin muuallakaan. Meillä ei vain yksinkertaisesti ole ollut tarpeeksi ikääntyneiden kevyempiä palveluita tai varhaista tukea, joten tehostetun palveluasumisen osuus on ylikorostunut, Haapanen sanoo.

Vanhusten määrä kasvaa

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan tämän vuoden lopussa Kymenlaaksossa asuu noin 20 000 yli 75-vuotiasta. Vuonna 2025 heitä on lähes 26 000.

Kymenlaaksossa ikääntyneet asuvat vähemmän kotona kuin muualla Suomessa. 75 vuotta täyttäneistä kymenlaaksolaisista vähän yli 89 prosenttia asui vuonna 2016 kotona, kun koko maan keskiarvo oli lähes 91 prosenttia.