Keskustan kolme kansanedustajaa kommentoivat Itärataa: ”Linjauksen tulisi olla Porvoo— Kouvola”

Inka Nordlund

Keskustan kolme itä- ja kaakkoissuomalaista kansanedustajaa pitävät Porvoon ja Kouvolan väliä parhaana vaihtoehtona Itäradalle.
Keskustan kolme itä- ja kaakkoissuomalaista kansanedustajaa pitävät Porvoon ja Kouvolan väliä parhaana vaihtoehtona Itäradalle.

Keskustan itä- ja kaakkoissuomalaiset kansanedustajat Hannakaisa Heikkinen, Ari Torniainen ja Anu Vehviläinen pitävät Porvoo-Kouvola -väliä parhaana ratavaihtoehtona Itäradalle.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi aiemmin tällä viikolla tulevaisuuden isojen raidehankkeiden edistämistä.

Kolmen kansanedustajaa pitävät Turun tunnin junaa, Suomi-rataa ja Itärataa tärkeinä koko Suomen elinvoimalle. Itäradasta päätöksiä tehdään ensi keväänä, kun liikenne- ja viestintäministeriön selvitys valmistuu. Itärataa kuitenkin viedään eteenpäin hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti.

— Uskomme, että selvityksen myötä vahvistuu käsitys Itäradan merkittävyydestä koko laajalle itäiselle Suomelle – aina Uudeltamaalta Kainuuseen asti.

Edustajien mukaan Itäradan vaikutuspiirissä on Suomessa noin 900 000 ihmistä.

— Kun huomioidaan Pietarin miljoonakaupungin nopeutuva yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle, Itäradan merkitys kasvaa entisestään.

Kansanedustajat tähdentävät, että itäisessä Suomessa on eri toimijoilla laaja yhteinen näkemys radan linjauksesta. Sen tulisi olla Porvoo-Kouvola.

— Itärata mahdollistaa nopeat yhteydet, jotka ovat tärkeitä ihmisten liikkumisen, yritysten toiminnan ja ennen muuta matkailun kehittämisen kannalta koko itäisessä Suomessa. Pidämme välttämättömänä, että Karjalan ja Savon ratojen nopeisiin kunnostustoimiin, kuten tasoristeyksien poistoon ja laiteuudistuksiin, osoitetaan rahoitusta jo tällä vaalikaudella, kansanedustajat sanovat.