Vaarallisten aineiden kuljetuksiin rautateillä liittyvää ilmoitusvelvollisuutta täsmennetään — Taustalla Mäntyharjun viimevuotinen onnettomuus

Muutoksella halutaan parantaa kuljetusten turvallisuutta rautateillä.

Onnettomuustutkintakeskus

Mäntyharjun säiliövaunuturmassa maastoon pääsi kymmeniä tuhansia litroja herkästi syttyvää ainetta. 
Mäntyharjun säiliövaunuturmassa maastoon pääsi kymmeniä tuhansia litroja herkästi syttyvää ainetta. 

Rautateiden vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvää ilmoitusvelvollisuutta täsmennetään, tiedottaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Jatkossa kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava vaarallisten aineiden tilapäisestä säilyttämisestä rataverkolla alueelliselle pelastusviranomaiselle, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ELY-keskukselle. 

Asetuksessa tarkennetaan myös onnettomuusraportointia ja VAK-erityiskoulutusta koskevaa sääntelyä.

Muutoksien tarkoituksena on ennaltaehkäistä vaarallisten aineiden kujetuksista aiheutuvia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Taustalla on Mäntyharjussa viime huhtikuussa tapahtunut onnettomuus.

Kansallisten vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä lainsäädäntö perustuu pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön. Asetusmuutokset tulevat voimaan 11. maaliskuuta 2019. 

Uusimmat uutiset