Rumpukujan keskeneräisen omakotitalon omistaja valitti liian nopeasta purkamisaikataulusta

Omakotitalon raato on purettava rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen mukaan  elokuun loppuun mennessä. Omistaja pelkää purkutöistä kaupungilta mahdollisesti tulevaa liian suurta laskua.

Katja Juurikko

Rumpukujan omakotitalo on ollut rakenteilla vuodesta 1983 alkaen. Arkistokuva on viime marraskuulta.
Rumpukujan omakotitalo on ollut rakenteilla vuodesta 1983 alkaen. Arkistokuva on viime marraskuulta.

Kouvolan Rumpukujan keskeneräisen omakotitalon omistaja on tehnyt valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Omistaja valittaa Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan viime marraskuussa tekemästä päätöksestä. Tuolloin lautakunta määräsi rakennuksen purettavaksi tämän vuoden elokuun loppuun mennessä.

Valituksessaan omistaja katsoo, että purkamisen aikataulu on liian tiukka.

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että omistaja ei valituksessaan näyttäisi vastustavan lautakunnan päättämää purkamispäätöstä sinällään.

Omistaja huolissaan kaupungin liian suuresta laskutuksesta

Lautakunnan päätöksessä todettiin, että purkamisvelvoitteen ja rakennuspaikan siistimisen tehosteeksi asetetaan uhkasakkolain mukainen teettämisuhka.

Jos omistaja ei saa työtä tehdyksi, tekemättä jätetty työ tehdään laiminlyöjän kustannuksella. Toisin sanoen kaupunki perisi työn kustannukset rakennuksen omistajalta.

Lautakunta toteaa lausunnossaan, että omistaja ei valituksessaan vastusta myöskään teettämisuhkaa purkamismääräyksen tehosteena.

Sen sijaan omistaja valittaa etukäteen kaupungin tekemän purkutyön mahdollisesta liian suuresta laskutuksesta.

Omistaja kirjoittaa valituksessaan, että hän osaa purkaa myös itse.

— Ei siinä tarvita kaupungin ryöstölaskutusta, valituksessa todetaan.

Vuosien valituskierre

Omakotitalo on ollut rakenteilla Rumpukujalla vuodesta 1983 alkaen, jolloin rakennuslupa myönnettiin.

Vuosien aikana Rumpukujan rakennukseen liittyviä asioita on käsitelty lautakunnassa useita kertoja. Uhkasakko määrättiin ensimmäisen kerran vuonna 2001. Tämän jälkeen alkoi valituskierre.

Lautakunnan marraskuisen purkamispäätöksen jälkeen Kouvolan rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen totesi Kouvolan Sanomille, että purkupäätöksestä huolimatta tontilla ei tapahdu vielä vuosiin mitään.

— Kokemus osoittaa, että rakennuksen omistaja valittaa päätöksestä, Ryynänen ennakoi kolme kuukautta sitten.

Tontista on tullut varastoalue

Rakennuksen omistaja vaati valituksessaan myös maksuun tuomittujen ja lainvoimaisella päätöksellä perittävien juoksevien uhkasakkojen peruserien poistamista jälkikäteen. Valitus koskee vuonna 2008 tehtyä päätöstä.

Omistaja perustelee valituksessaan myös sitä, miksi kiinteistölle on kertynyt niin paljon tavaraa vuosien aikana. Tontista on tullut eräänlainen varastoalue.

Suurin osa rakentamista varten varastoidusta materiaalista on käyttökelvotonta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli lausuntoa keskiviikon kokouksessaan.

Lautakunta esitti valitushakemuksen käsittelyä kiireellisenä.

Kiireellisyyttä perustallaan sillä, että kyseiseen rakennukseen liittyviä asioita on käsitelty useaan otteeseen niin hallinto-oikeudessa kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Lautakunnan mukaan pitkään jatkuneen prosessin loppuun saattaminen pikaisesti on kaupunkikuvallisesti ja alueen viihtyisyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Lausunnon loppupäätelmä oli, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteluja, jotka edellyttävät lautakunnan marraskuisen päätöksen kumoamista.

Lisäksi lautakunnan mielestä rakennuksen omistaja ei ole valituksessa esittänyt purkamispäätöksen kumoamista riittävän selvästi.

Lautakunta esittääkin, että valitus tulee hylätä perusteettomana.

Luetuimmat