Työkyvyn arvioinnista ilmaista asiakkaalle — Kymsote poistanee 244,50 euron asiakasmaksun

Maksullisuus on verottanut monen ihmisen motivaatiota osallistua palveluun.

Raimo Eerola

Kymenlaaksolaisten työkyvyn arvioinnit tehdään Haminan Hoikussa.
Kymenlaaksolaisten työkyvyn arvioinnit tehdään Haminan Hoikussa.

Asiakkaan ei enää tarvinne itse maksaa oman työkykynsä arvioimisesta Kymenlaaksossa.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymän Kymsoten hallitus käsittelee asiaa tiistaina. Toimitusjohtajan ehdotus on, että asiakasmaksun perimisestä luovutaan.

Arviointi kestää viisi päivää. Tähän saakka asiakkaalta on peritty jokaisesta päivästä laitoshoidon hoitopäivämaksu, joka on 48,90 euroa päivässä. Arviointi maksaa siis asiakkaalle 244,50 euroa.

Kymsote hankkii työkyvyn arviointipalvelut Haminassa sijaitsevasta Kymen hoito- ja kuntoutuskeskuksesta Hoikusta. Arvioinnit toteutetaan kymmenen asiakkaan ryhmissä. Ryhmiä on ollut vuoden mittaan kuusi.

Jos asiakasmaksuista luovutaan, Kymsotelta jää saamatta arviolta 14 670 euroa asiakasmaksuja vuodessa.

Päätös asiakasmaksun poistamisesta perustuu havaintoon, jonka mukaan maksullisuus on nakertanut monen asiakkaan motivaatiota osallistua palveluun. Asiakkaiden tulot ovat tyypillisesti pääosin työmarkkinatuen, perustoimeentulotuen ja asumistuen kaltaisia etuuksia.

Kymsotessa on laskettu, että kun asiakkaat ohjataan entistä joustavammin oikean palvelun ja etuuden piiriin, työmarkkinatuen kuntaosuudessa voidaan säästää noin 180 000 euroa vuodessa.

Uusimmat uutiset