Alle 18-vuotiaiden ohjattua liikuntaa esitetään maksulliseksi Kouvolassa

Juniorien tuntitaksa olisi 20 prosenttia aikuisten taksasta.

Juha Vesala

Alle 18-vuotiaiden ohjattua liikuntaa esitetään maksulliseksi Kouvolassa

Alle 18-vuotiaiden ohjattu liikunta muuttuu maksulliseksi Kouvolan liikuntatiloissa, jos liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyy esityksen keskiviikkona.

Viime vuonna tehdyssä liikuntapaikkaselvityksessä ohjatun liikunnan taksaksi esitettiin 10 euroa alkavalta tunnilta. Asiaa pohtinut työryhmä piti tätä epätasa-arvoisena ratkaisuna, koska tiloissa on lähtökohtaisesti erilainen hinnoittelu myös aikuisten taksoissa. Työryhmä päätyi prosenttipohjaiseen ratkaisuun.

Esityksen mukaan alle 18-vuotiaiden tuntitaksa olisi 20 prosenttia aikuisten tuntitaksasta. Lisäksi esitetään minimihinnaksi 3:ea euroa ja maksimihinnaksi 20:tä euroa.

Maksut tulisivat voimaan 1.7.2020, mutta esitykseen sisältyy siirtymäaika vuoden loppuun asti. Siirtymäaikana myönnetään 20 prosentin alennus kokonaissummasta.