Kouvola aloittaa kouluverkon ja liikuntapaikkojen tarkan perkauksen

Kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää, että Kouvolan veroprosentit säilyvät ennallaan ja kotihoidon tuen Kouvola-lisän maksaminen jatkuu.

Katja Juurikko

Kouvolan tekninen johtaja Hannu Tylli, kaupunginjohtaja Marita Toikka ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell esittelivät keskiviikkona kaupungin ensi vuoden talousarviota.
Kouvolan tekninen johtaja Hannu Tylli, kaupunginjohtaja Marita Toikka ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell esittelivät keskiviikkona kaupungin ensi vuoden talousarviota.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka julkisti keskiviikkona ensimmäisen budjettiesityksensä. Vuoden 2018 talousarvioesityksessä talousluvut eivät muutu suuresti tästä vuodesta, mutta kaupungin toiminta muuttuu osin paljonkin.

Tarkasteluun joutuvat ainakin kaupungin palveluverkot.

— Alamme jo tänään käydä kaupunginhallituksen iltakoulussa läpi kouluverkkoa, koulukiinteistöjen kuntoa ja oppilasmääräennusteita. Myös liikuntapalveluverkot on tarkoitus päivittää nykytilaan, Marita Toikka sanoo.

Hänen mukaansa kyse ei ole pelkästään kiinteistöjen karsinnasta vaan myös palvelujen kehittämisestä.

Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen sanoo, että uudet opetussuunnitelmat vaativat muutoksia oppimisympäristöihin. Tämä otetaan parhaillaan huomioon esimerkiksi Sarkolan koulun ja Valkealan monitoimikeskuksen hankesuunnitteluissa.

— On mietittävä, onko järkevämpää rakentaa yksi uusi koulu kuin korjata kaksi vanhaa.

Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka puolestaan kertoo, että tuoreen selvityksen mukaan nykyisissä kaupungin uimahalleissa on 26 miljoonan euron korjaustarpeet.

— Esimerkiksi Porissa rakennettiin uusi uimahalli ja kaikki vanhat hallit ajettiin alas. Porin uusi uimahalli vetää nyt enemmän kävijöitä kuin Kouvolan kuusi uimahallia yhteensä.

Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsellin mukaan konsernipalveluissa suurin säästöpotentiaali löytyy juuri kiinteistöistä.

— Tilapalveluiden osuus konsernibudjetista on 40,6 miljoonaa euroa eli 54 prosenttia.


Poksin yksi vuodeosasto suljetaan

Terveyskeskuslääkäreiden kiirevastaanottoja ja hoitajien vastaanottoja aiotaan lisätä. Vesa Toikan mukaan tämä on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosta: Erikoissairaanhoito, leikkaukset, yhteispäivystys ja valvontahoito siirtyvät ensi vuoden alussa Carean vastuulle. Kouvola aikoo vahvistaa perusterveydenhuoltoa.

— Marjoniemen vuodeosastot siirtyvät Pohjois-Kymen sairaalaan. Samalla aiotaan lopettaa yksi vuodeosasto. Näin voimme vähentää sijaisten ja vuokratöitä tekevien määrää.

Kouvolan työllisyystilanne on parantunut viime vuodesta. Kaupunki budjetoi niin sanotun Kela-sakon eli työmarkkinatuen kuntaosuuden maksamiseen 0,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna.

— Pitkäaikaistyöttömien väheneminen on erittäin hyvä asia. Heitä on tällä hetkellä reilut 1 600 eli noin 270 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Meillä on perusteita leikata nykyisistä 7,3 miljoonan euron Kela-sakoista puoli miljoonaa budjetista pois, Tuukka Forsell sanoo.

Päivi Virta-Salo

Kouvolan kaupunki TA 2018.jpg

Kaupunginjohtaja esittää, että nykyiset kunnallis- ja kiinteistöverot säilyvät. Marita Toikan mukaan 20,75 kunnallisveroprosentista on Kouvolalle imagohaittaa. Taloudellisesti pieneen veronkorotukseen taas olisi paineita, Tuukka Forsell huomauttaa.

Myös noin 800 000 euron kotihoidontuen Kouvola-lisän maksaminen saa jatkua.
Nettoinvestointien määrä kasvaa noin 14 miljoonaa euroa tämän vuoden tilinpäätösennusteesta ja nousee 46,6 miljoonaan euroon. Tästä tekniikka- ja ympäristötoimialan investointien osuus on lähes 33 miljoonaa euroa.

— Kouluinvestoinnit puuttuvat budjetista vielä kokonaan. Mukana ovat vasta suunnittelukustannukset, Forsell huomauttaa.

Uudeksi kärkihankkeeksi ehdotetaan 25 kilometrin pituista Kymijoen rantareittiä, jonka suunnitteluun varataan ensi vuodelle 200 000 euroa.

Poimintoja investoinneista

Kaupungin oman rahan tarve eli nettokustannukset vuonna 2018 ovat:
Valkealan monitoimikeskus, suunnittelu 1,5 miljoonaa euroa
Sarkolan koulu, suunnittelu 1 miljoonaa
Inkeroinen-Anjalaan koulu, suunnittelu 0,3 miljoonaa
Lehtomäen päiväkoti, uudisrakennus 3,2 miljoonaa
Ksao, peruskorjaus Tornionmäessä 1,5 miljoonaa
Kymijoen rantareitti, suunnittelu 0,2 miljoonaa