Kymsote käynnistää lähes 9 miljoonan kilpailutukset — Sote-kuntayhtymä hakee muun muassa ortopedian erikoislääkäreitä

Kymsoten hallitus käsittelee asiaa perjantain kokouksessaan.

Katja Juurikko

Kymsote on käynnistämässä muun muassa lastensuojelun tukipalvelujen ja lasten sosiaalipalvelujen kilpailutusta.
Kymsote on käynnistämässä muun muassa lastensuojelun tukipalvelujen ja lasten sosiaalipalvelujen kilpailutusta.

Kymsote aikoo käynnistää lastensuojelun tukipalvelujen ja lasten sosiaalipalvelujen sekä ortopedian erikoislääkäripalvelujen kilpailutuksen.

Sote-kuntayhtymällä on tällä hetkellä eri sopimuksia palveluntuottajien kanssa ortopedian erikoislääkäripalvelujen tuottamisesta Kymenlaakson keskussairaalaan ja Pohjois-Kymen sairaalaan.

Sopimukset päättyvät viimeistään tämän vuoden lopussa. Nykyisiä sopimuksia jatketaan kuitenkin siihen asti, kunnes kilpailutus saadaan tehtyä.

Sopimukset ovat koskeneet ajanvarauspoliklinikan lääkäripalveluja, jotka liittyvät potilastyöhön ja leikkaussalissa tehtäviin leikkauksiin.

Asia hallituksessa maanantaina

Kymsoten hallitus käsittelee asiaa perjantain kokouksessaan. Lähtökohtana on, että ortopedian erikoislääkäripalveluja hankitaan jatkossakin ulkoa. Palvelujen tarve on pysynyt entisellään, ja useana vuonna järjestetyillä hauilla Kymsoteen ei ole onnistuttu rekrytoimaan virkoihin tarvittavaa määrää ortopedejä.

Ortopedit ovat erikoistuneet tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimiseen ja hoitamiseen.

Sopimuskausi on kaksi vuotta. Lisäksi on mahdollisuus yhden vuoden optioon. Hankinnan ennakoitu arvo on 1,2 miljoonaa euroa.

Jos kuntayhtymän hallitus hyväksyy hankinnan valmistelun, hankintailmoitus julkaistaan jo lokakuun aikana.

600 asiakasta kuukausittain

Lastensuojelun tukipalvelujen ja lasten sosiaalipalvelujen hankinnan ennakoitu arvo on 7,5 miljoonaa euroa. Näitä palveluja hankitaan Kymsoten alueella vuosittain noin 600 asiakkaalle kuukausittain.

Kilpailutukseen kuuluvat perhetyö ja tehostettu perhetyö, ammatillinen tukihenkilötyö, tukijaksot ja valvotut ja tuetut tapaamiset.

Perhetyössä ja tehostetussa perhetyössä pyritään vahvistamaan vanhempien mahdollisuuksia huolehtia lapsen tarpeista, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tukihenkilötyön tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä vahvistaa vanhempien ja huoltajien kasvatusmahdollisuuksia.

Tukijaksopalvelu auttaa silloin, kun perheessä on uupumusta ja tämän takia tuen tarvetta lapsen hoitoon ja kasvatukseen. Valvotut ja tuetut tapaamiset mahdollistavat lapsen ja hänen erossa asuvan vanhempansa turvallisen tapaamisen.

Kuntayhtymän alueella nämä palvelut on aiemmin kilpailutettu Kouvolassa. Voimassa olevat sopimukset päättyvät tämän vuoden lopussa, mutta sopimuksia aiotaan jatkaa tammikuun loppuun asti.

Uuden sopimuskauden puitesopimukset tehdään helmikuun alusta tammikuun loppuun 2023. Tämän jälkeen on mahdollisuus kahden vuoden optioon ilman kilpailutusta.

Jos hallitus hyväksyy hankinnan valmistelun, ilmoitus julkaistaan tämän syksyn aikana.