Kuljettajilla eniten amfetamiinia veressä — Huumekuskien määrä nousi jälleen liikenteessä

Lääkärin määräämät lääkkeetkin näkyvät verikokeissa, vaikka niitä olisi otettu hoito-ohjeen mukaan.

Kimmo Seppälä

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.

Poliisi tutki ja sai sitä kautta kiinni aiempaa enemmän huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena ajaneita kuljettaja. Huume- ja lääkekuskien määrä lisääntyi viime vuonna koko maassa.

Viime vuonna (suluissa vuosi 2017) poliisi tutkitutti kaikkiaan 13 457 verinäytettä (12 332). Verenalkoholi tutkittiin 6 598 näytteestä (6 406). Huumaus- ja lääkeaineet tutkittiin 8 708 näytteestä (7 613). Osasta näytteistä tutkittiin sekä alkoholi että huumaus- ja lääkeaineet.

Yleisimmät verinäytteissä todetut huumausaineet kuuluivat edelleen amfetamiinien ryhmään. Amfetamiinilöydöksiä oli 5 107 näytteessä (3 868) ja metamfetamiinilöydöksiä 1 027 näytteessä (2 095). Seuraavaksi yleisin löydös oli kannabis. Kannabislöydöksiä oli 5 578 näytteessä (4 633).

Lääkkeiden kanssa on oltava tarkkana

Yleisimmin todetut lääkeaineet kuuluivat bentsodiatsepiinien ryhmään. Niitä todettiin yhteensä 12 645 näytteestä (12 233).

— Lääkeainetapausten osalta on huomioitava, että kaikki positiivisiksi todetut tapaukset eivät ole liikennejuopumuksia. Lääkettä on voitu nauttia lääkärin määräämänä ja hoito-ohjeiden mukaisesti. Tilastoihin sisältyvät myös eräät varsinaisen vaikuttavan aineen aineenvaihduntatuotteet, kertoo ryhmäpäällikkö Rebecca Bucht Keskusrikospoliisin rikosteknisestä laboratoriosta.

Tarkastelujaksolla 2010–2018 alkoholitutkimusten määrä on ollut laskussa, kun taas huumaus- ja lääkeainetutkimusten määrä on kasvanut. Alkoholitutkimusten yhteismäärä vuonna 2018 (noin 14 000) on kuitenkin edelleen selkeästi suurempi kuin huumaus- ja lääkeainetutkimusten (noin 8 700).

Noin 90 prosentissa tutkituista näytteistä todettiin joko alkoholia, huumaus- tai lääkeaineita tai molempia. Verenalkoholitutkimuksista 86 prosentissa tulos ylitti rangaistavuuden rajan (0,5 promillea). Huumaus- ja lääkeainetutkimusten osalta 93 prosentissa näytteistä todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine.

— Tyypillistä on, että positiiviseksi todetusta verinäytteestä todetaan useita eri aineita. Erilaisia huumaus- ja lääkeaineita löydettiin tutkituista verinäytteistä näytteiden määrään verrattuna kolminkertainen määrä, yhteensä yli 30 000, Bucht sanoo.