Korona askarruttaa kertausharjoituksiin kutsuttuja – Kouvolaankin ulottuvasta Keihäs20-taisteluharjoituksesta jäi pois hieman tavallista enemmän reserviläisiä

Harjoituksiin ei saa tulla sairaana. Paluumarssi näkyy Mikkelin ja Kouvolan seudun liikenteessä perjantaina.

Karjalan prikaati

Karjalan prikaatin johtamaan Keihäs20-harjoitukseen osallistuu yli 4 000 henkilöä. Harjoitus ulottuu Kouvolasta Mäntyharjuun asti.
Karjalan prikaatin johtamaan Keihäs20-harjoitukseen osallistuu yli 4 000 henkilöä. Harjoitus ulottuu Kouvolasta Mäntyharjuun asti.

Kouvolan ja Mäntyharjun seudulla on parhaillaan käynnissä maavoimien taisteluharjoitus Keihäs20. Siihen osallistuu yhteensä noin 4 200 henkilöä Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitokselta. Reserviläisiä on mukana noin tuhat.

Koronaepidemia on aiheuttanut poikkeustoimia tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Harjoituksen apulaisjohtaja, majuri Timo Martikainen Karjalan prikaatista kertoo, että harjoitukset askarruttivat etukäteen monia kertausharjoituksiin kutsuttuja. Karjalan prikaatiin tuli asiasta paljon yhteydenottoja reserviläisiltä.

– Ennakkotiedotteissa olemme painottaneet koronatoimenpiteitä ja antaneet tarkat ohjeet harjoitukseen osallistumisen perusteista. Tärkein ohje on, että reserviläiset eivät tule sairaina harjoitukseen. Suuri osa kyselyistä onkin ollut juuri terveydentilaan liittyviä, hän kertoo sähköpostissa.

Ei merkittäviä vaikutuksia harjoitteluun

Keihäs20-harjoituksessa turvallisuus on otettu tarkoin huomioon muun muassa joukkojen osastoinnissa, etäisyyksissä ja maskien käytössä. Harjoituksia on tarvittaessa karsittu, esimerkiksi jos tiettyjen joukkotyyppien koulutusta ei voida toteuttaa järkevästi koronarajoitusten takia.

Martikaisen mukaan harjoituksesta on joutunut jäämään pois hieman normaalia enemmän reserviläisiä. Poistumat eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet joukkojen harjoitteluun merkittävästi.

Sanoma siitä, ettei sairaana saa osallistua on mennyt hyvin perille. — Timo Martikainen

– Aina on harmillista, jos reserviläinen ei pääse harjoittelemaan, mutta kuten aina elämäntilanteet vaihtelevat. Toisaalta on kuitenkin hyvä, että sanoma siitä, ettei sairaana saa osallistua on mennyt hyvin perille.

Reserviläinen ei voi vain perua kertausharjoitusta, vaan poissaololle tulee olla aina lakisääteinen peruste, esimerkiksi lääkärintodistus.

Paluumarssi näkyy perjantaina liikenteessä

Keihäs20-harjoituksen liikehdintään voi törmätä Mikkeli–Mäntyharju–Tuohikotti–Selänpää–Kouvola-alueella perjantaihin 4. joulukuuta asti.

Mäntyharjun taajaman alueelle ryhmittyy noin komppanian verran taistelijoita koko harjoituksen ajaksi. Harjoituksessa käytetään harjoitusampumatarvikkeita, jotka saattavat aiheuttaa melua.

Harjoitusjoukkojen paluumarssi tapahtuu perjantaina, jolloin sillä on vaikutusta myös liikenteeseen.

Kertausharjoitukset

Puolustusvoimat seuraa tarkoin tautitilannetta

Viime keväänä kertausharjoitukset keskeytettiin koronan takia, mutta niitä on jatkettu elokuun alusta lähtien.

Marraskuussa Puolustusvoimat tiedotti, että kertausharjoitukset jatkuvat erityisjärjestelyin.

Valtioneuvoston linjauksen mukaan harjoitus- ja koulutustoiminta järjestetään siten, että terveydellisten ja asevelvollisuuslaissa säädettyjen tehtävien välillä vallitsee mahdollisimman hyvä tasapaino.

Harjoitusten järjestämistä voidaan rajoittaa tai ne voidaan kokonaan keskeyttää, jos tilanne vaatii.

Harjoituksen aikana seurataan myös reserviläisten kotipaikan ja harjoituksen järjestämispaikan alueellista turvallisuustilannetta.