Kouvolan kaupungilta siirtyi lokakuun alussa 22 kilometriä jalkakäytävien talvikunnossapitoa tontinomistajien vastuulle

Talvikunnossapidon kausi on alkanut ja myös kaupungin aurauskalusto on valmiina tositoimiin.

Sirpa Ylönen

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.

Kouvolan kaupungilta on siirtynyt lokakuun alussa yksityisten tontinomistajien hoitoon jalkakäytäviä 22 kilometrin matkalta.

Kaupunki ei ole päässyt kokonaan eroon jalkakäytävien talvikunnossapidosta, sillä muun muassa maanomistuksesta johtuen kaupungilla on hoidettavana talvisin edelleen noin yhdeksän kilometrin verran jalkakäytäviä eri puolilla Kouvolaa.

Jalkakäytävien hoidossa tarkat ohjeet

Jalkakäytävien talvikunnossapitouudistus tuo monille kouvolalaisille tontinomistajille lisää töitä.

Tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä on poistettava liikkumista haittaava lumi ja jää. Jalkakäytävällä on huolehdittava liukkauden torjunnasta ja myöhemmin kiviaineksen poistamisesta.

Tontille johtava kulkutie on pidettävä auki. Tontin omistajan on myös poistettava jalkakäytävälle tai sen läheisyyteen kertyneet lumivallit. Jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru on pidettävä lumettomana ja jäättömänä, ja sadevesikaivojen ritiläkansi puhtaana.

Tontinomistajien uusiin velvollisuuksiin kuuluu myös tontin puolelta liikennealueelle kurottavien oksien poistaminen, Kouvolan kaupungin julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan.

Talvikaudella yli tuhat kilometriä hoidettavia kohteita

Kouvolan kaupungille jalkakäytävien talvikunnossapidon siirtäminen tontinomistajille tuo vain aavistuksen helpotusta lumikauden työmäärään.

Talvikaudella Kouvolan kaupungilla on yhä hoidettavana 700 kilometriä katuja, 300 kilometriä jalankulku- ja pyöräilyväyliä ja 17 hehtaarin verran parkkialueilta.

Kaupungin aurauskaluston vahvuus on noin 70 aurausyksikköä.

Kaupungin vastuulla on asemakaavoitettujen katujen, jalkakulku- ja pyöräilyväylien sekä pysäköintialueiden ja vastaavien yleisten alueiden talvikunnossapitotyöt, kuten auraus, polanteen poisto ja lumensiirto.

Katujen talvikunnossapidon helpottamiseksi Kouvolassa on lisätty pysäköintikieltoja noin 30 kadulle.

Osa kaupungin portaista ja puistokäytävistä ei kuulu talvikunnossapidon piirin. Näihin kohteisiin on lisätty varoituskilvet. Myöskään kaupungin leikkialueilla ei ole talvikunnossapitoa.

Luetuimmat