Kouvolan vaatimuksille äänivallan kasvattamisesta Kymsotessa ei heru ymmärrystä — ”Voiko kuntayhtymä toimia siten, että yksi kunta päättää?”

Kouvola haluaa noudattaa kaikkien jäsenkuntien valtuustoissa hyväksyttyä perussopimusta. Se tarkoittaisi Kouvolan äänivallan kasvamista yhtymävaltuustossa.

Katja Juurikko

Kymsoten hallituksen puheenjohtaja on kotkalainen Seppo Rintamo. Hän sanoo, että Kouvolan äänivaltavaatimusten toteutuessa kuntayhtymä olisi tilanteessa, jossa yksi kunta on päättävässä asemassa. Arkistokuva on viime vuoden joulukuulta. Rintamon takana on Kymsoten johtajaylilääkäri Arto Toivanen.
Kymsoten hallituksen puheenjohtaja on kotkalainen Seppo Rintamo. Hän sanoo, että Kouvolan äänivaltavaatimusten toteutuessa kuntayhtymä olisi tilanteessa, jossa yksi kunta on päättävässä asemassa. Arkistokuva on viime vuoden joulukuulta. Rintamon takana on Kymsoten johtajaylilääkäri Arto Toivanen.

Kouvolan tavoite saada aiempaa kuuluvampi ääni Kymenlaakson sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustossa ei saa vastakaikua tässä vaiheessa.

Äänivaltajakoa käsitellään Kouvolan pyynnöstä perjantaina Kymsoten hallituksessa.

Kymsoten kuuden jäsenkunnan valtuustot hyväksyivät viime vuonna kuntayhtymän perussopimuksen.

Sen säännösten mukaan Kouvolalla on yhtymävaltuustossa yhtä monta ääntä kuin etelän kunnilla yhteensä. Kiistatilanteessa kouvolalaisen puheenjohtajan ääni ratkaisisi asian pohjoisen hyväksi.

Esitys: Perussopimusta muutetaan

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää, että perussopimuksen äänivaltaa koskevaa pykälää muutetaan. Muutoksen jälkeen äänivalta vastaisi Careassa vallinnutta käytäntöä.

Ehdotuksen mukaan uusi muotoilu on seuraava: ”Kullakin jäsenkunnalla on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti, ja äänimäärä jakautuu tasan saapuvilla olevien jäsenten kesken.”

Yksittäisen kunnan äänimäärä voi olla enintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.

Kouvolalla 85 tai 850 ääntä

Tällä hetkellä Kymsoten perussopimuksessa todetaan, että kullakin yhtymävaltuustojäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohden. Kirjauksen mukaan Kouvolan kymmenellä yhtymävaltuustojäsenellä olisi kullakin siis 85 ääntä, eli Kouvolalla olisi yhteensä 850 ääntä.

Päätöksenteossa on kuitenkin noudatettu tähän asti mallia, jossa Kouvolalla on jäsenkuntana ollut yhteensä 85 ääntä. Pohjoinen on ollut altavastaajana, kun etelän viidellä jäsenkunnalla on ollut yhteensä 87 ääntä.

Hallitus on etelän hallussa äänin 5—4

Kymsoten hallituksessa voimasuhteet ovat etelän hyväksi äänin 5—4. Kymsoten hallituksen perjantaisen päätöksen jälkeen asia menee jälleen jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn.

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja, kouvolalainen Jukka Nyberg (sd.) sanoo, että Kymsoten hallituksen käsittelyyn menevä esitys ei vastaa tämänhetkistä perussopimusta.

— Nykyinen perussopimus on hyväksytty. On erittäin harvinainen tilanne, että joka valtuustolla on ollut väärä teksti hyväksyttävänä.

Nybergin mielestä asiasta pitää neuvotella kiihkottomasti.

— Voisi kysyä, että jos etelässä olisi valtuuston puheenjohtajan paikka, miten he siinä tilanteessa äänimäärään suhtautuisivat. Voisi mennä peilin eteen ja kysyä itseltään. Tiedetään, että asiat ovat olleet sopuisia valtuustossa. Kinkkiset asiat ovat olleet hallituksen päätettävissä olevia asioita.

Kouvolalta vastine Kymsotelle

Kouvolan vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell sanoo, että kaupunki laatii vastineen Kymsotelle. Samalla ohjeistetaan Kouvolan yhtymähallituksen jäsenet perjantain kokoukseen.

Forsell ei halunnut avata vastineen sisältöä tässä vaiheessa. Hän sanoo, että Kouvola haluaa vain jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen noudattamista.

Kouvolan kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Ville Kaunisto (kok.) sanoo, että kaiken perusta on luottamus.

— Valtuustot ovat hyväksyneet perussopimuksen. Sovitusta asiasta kiinni pitäminen on kaiken luottamuksen pohjana.

Rintamo: ”Inhimillinen virhe”

Kymsoten hallituksen puheenjohtajan Seppo Rintamon mukaan jäsenkuntien äänimääriin perustuva äänivaltakäytäntö on käytössä joka puolella Suomea.

— Nykyisen perussopimuksen erilaisessa muotoilussa on kysymys inhimillisestä virheestä. Siellä on virheellinen kirjaus. On jäsenkuntien asia korjata tilanne.

Rintamon mielestä Kouvolan vaatimukset hyväksytyn perussopimuksen noudattamisesta tarkoittaisivat yhden kunnan nousemista muiden yläpuolelle.

— Voiko kuntayhtymä toimia siten, että yksi kunta päättää? Kaikissa tapauksissa jo nyt ilman Kouvolaa ei Kymsotessa päätetä yhtään mitään.

Perussopimusta ei voida muuttaa ilman Kouvolaa

Lopuksi asia menee vielä Kymsoten yhtymävaltuuston käsittelyyn.

Nykyisen perussopimuksen mukaan sopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa jäsenkunnista sitä kannattaa. Kuudesta jäsenkunnasta muutoksen takana on näin oltava neljä.

Lisäksi muutosta kannattavien asukasluvun on oltava vähintään 70 prosenttia kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Toisin sanoen muutokset ovat mahdollisia vain siinä tapauksessa, jos neljän kunnan joukossa ovat sekä Kouvola että Kotka.

Luetuimmat