14 prosenttia Kouvolan kaupungin henkilöstöstä on jäämässä eläkkeelle lähivuosina – Joukossa on useita palveluyksiköiden päälliköitä

Kouvola on säästöjä etsiessään jättänyt suuren osan eläkkeelle jääneiden tehtävistä täyttämättä.

Katja Juurikko

Käsien desinfiointia Naukion koulussa elokuussa. Perusopetuksen luokanopettaja on yksi kaupungin henkilöstön yleisimmistä ammattinimikkeistä.
Käsien desinfiointia Naukion koulussa elokuussa. Perusopetuksen luokanopettaja on yksi kaupungin henkilöstön yleisimmistä ammattinimikkeistä.

Kouvolan kaupungin henkilöstö ikääntyy. Vakinaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden keski-ikä on 49,7 vuotta. Naisten keski-ikä on 49,6 vuotta ja miesten 50,3 vuotta. Suurin ikäryhmä olivat elokuun lopussa 50–59-vuotiaat, joita oli yhteensä 1 053. Alle 30-vuotiaita oli 88 ja 65-vuotiaita ja sitä vanhempia 12.

Vakinaisesta henkilöstöstä 361 henkilöä eli 14 prosenttia on ennusteen mukaan jäämässä eläkkeelle vuoteen 2024 mennessä. Luvut käyvät ilmi Kouvolan kaupungin henkilöstösuunnitelmasta vuosille 2021–2024.

Suurten ammattiryhmien joukosta merkittäviä poistumia on odotettavissa teknisestä henkilöstöstä (24 prosenttia), hallinto- ja toimistohenkilöstöstä (23 prosenttia) ja ruokapalveluhenkilöstöstä (21 prosenttia).

Opetushenkilöstöstä ennustetaan lähtevän eläkkeelle 9 prosenttia, mikä vastaa 70:tä työntekijää.

Vanhuuseläkkeelle lähtevien lisäksi 12–15 työntekijää tai viranhaltijaa lähtee arvion mukaan vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle.

Sijaisjärjestelyjen oltava kunnossa

Kaupungin henkilöstöjohtajan Päivi Karhun mukaan eläkkeelle jäävien tilalle palkataan uusia työntekijöitä tarpeen mukaan.

– Jotta osaajia saadaan, on tärkeää pitää huolta hyvästä työnantajamaineesta ja säilyttää palvelussuhteen ehdot kilpailukykyisinä.

Eläkkeelle on lyhyen ajan kuluessa siirtymässä muun muassa useita palvelujen johtajia ja palveluyksiköiden päälliköitä. Karhu toteaa, että avainhenkilöiden poistumisen aiheuttamat riskit on tunnistettava ennakolta.

– Palvelujen ja toimialojen johdossa on tiedettävä, millaista osaamista hankitaan ja millaista sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja perehdytystä tarvitaan. Myös sijais- ja varahenkilöjärjestelyistä on huolehdittava koko ajan, ettei osaaminen ole vain yhden henkilön varassa.

Organisaatiouudistus tulossa

Kouvola on säästöjä etsiessään jättänyt suuren osan eläkkeelle jääneiden tehtävistä täyttämättä. Vuoden 2019 alusta vuoden 2020 syyskuun loppuun jäi eläkkeelle 186 kaupungin työntekijää. Heiltä vapautuneista paikoista jätettiin täyttämättä 72 eli 39 prosenttia.

Lukumääräisesti eniten jäi eläkkeelle opetushenkilöstöä. 42 poistuneen työntekijän tehtävistä jätettiin täyttämättä 9 eli 21 prosenttia.

Kaupungin organisaatiota uudistetaan ensi vuoden kesäkuun alussa. Organisaatiouudistus on jo kolmas lyhyen ajan sisällä. Edelliset olivat vuosien 2019 ja 2020 alussa.

– Jatkuvat organisaatiomuutokset ovat aina haaste työhyvinvoinnille, koska ne sitovat paljon resursseja ja aiheuttavat epävarmuutta. Muutoksia pyritään tukemaan hyvällä muutosjohtamisella ja viestinnällä. Toki toivomme tulevan organisaation olevan pidempiaikainen ratkaisu, jotta voisimme käyttää resursseja enemmän palvelujen ja toiminnan kehittämiseen.

Juha Rika

6750758.jpg

129 henkilön vähennys vuodessa

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun lopussa 3 125 henkilöä, joista vakinaisia oli 2 590, määräaikaisia 454 ja tukitoimenpiteillä työllistettyjä 81. Määrä väheni edellisestä vuodesta 129 henkilöllä.

Esimiehiä oli 184, joista vakinaisia 165. Esimiesten määrä väheni vuodessa 24:llä. Esimiesten yleisimmät tehtävänimikkeet ovat varhaiskasvatusyksikön johtaja ja rehtori.

Suurimmat ammattiryhmät koostuvat varhaiskasvatuksen ja opetuksen työntekijöistä. Ne muodostavat yhteensä 62 prosenttia koko kaupungin henkilöstöstä. Hallinto- ja toimistohenkilöstön osuus on noin 8 prosenttia.

Kaupungin henkilöstömäärä oli suurimmillaan vuonna 2011, jolloin työntekijöitä ja viranhaltijoita oli yhteensä 6 630. Sen jälkeen määrä on ollut laskussa.

Kun Kymsote perustettiin vuoden 2019 alussa, suuri joukko sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöitä siirtyi kuntayhtymän palvelukseen. Tuolloin kaupungin henkilöstön määrä väheni 2 294:llä.

Henkilötyövuosina kaupungin henkilöstömäärä oli elokuun lopussa 2 721,48. Vähennystä viime vuodesta on 322,34 henkilötyövuotta. Vuoden aikana toteutettujen lomautusten osuus on noin 90 henkilötyövuotta.

Yksi henkilötyövuosi kuvaa koko vuoden kokoaikatyössä olleen henkilön työpanosta.

Henkilöstön määrän odotetaan edelleen vähenevän vuosien 2021–2024 aikana. Kaupunginhallituksen maanantaina hyväksymässä henkilöstösuunnitelmassa toimialat ennakoivat vähennystä tulevan noin 50 henkilötyövuotta eli 1,7 prosenttia.