Xamkin sairaanhoitajakoulutukseen roima lisäys Kotkassa – Paikkojen lisäys on vastaus hoitajapulaan Kymenlaaksossa

Kevään yhteishaussa on tarjolla 40 opiskelupaikkaa aikaisempaa enemmän. Xamk sai valtiolta erikoisrahoituksen sairaanhoitajakoulutuksen lisäämiseen.

Sari Tauru

Sairaanhoitajakoulutukseen tulee lisää opiskelupaikkoja Kotkassa. Arkistokuva.
Sairaanhoitajakoulutukseen tulee lisää opiskelupaikkoja Kotkassa. Arkistokuva.

Sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikat lisääntyvät merkittävästi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Kotkan kampuksella. Ammattikorkeakoulun vararehtori Mirja Toikan mukaan maaliskuun 17. päivänä käynnistyvässä yhteishaussa on tarjolla 80 paikkaa sairaanhoitajakoulutuksen monimuoto-opintoihin.

Paikkoja on 40 enemmän kuin aiemmin. Valitut opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä.

Monimuoto-opiskelu on opetusta, jossa opetus tapahtuu osittain etäopetuksen keinoin. Opetus sisältää lähiopetusta ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Kaikki opintoihin kuuluvat työharjoittelut tehdään samalla tavoin kuin päiväopinnoissa.

– Olemme saaneet ohjelmaperusteisella strategiarahoituksella 40 lisäkoulutuspaikkaa. Olemme tehneet ison työn, jotta saimme nuo lisäpaikat. Nyt meidän pitäisi saada innostuneita sairaanhoitajaopiskelijoita lisää, Toikka sanoo.

Alalla työvoimapulaa

Toikan mukaan paikkalisäys on seurausta siitä, että valtiovalta on asettanut tavoitteeksi korkeakoulutuksen tarjoamisen yhä useammalle nuorelle.

– Nuorten ikäluokasta on tarkoitus 50 prosenttia korkeakouluttaa vuoteen 2030 mennessä. Tässä on kyse valtion erityisrahoituksesta niille aloille, joissa on työvoimapulaa.

Olemme tehneet ison työn, jotta saimme nuo lisäpaikat. — Mirja Toikka

Xamk on saanut rahoituksen yhteensä 100 opiskelupaikan lisäämiseen vuosille 2021 ja 2022. Suurin osa rahoituksesta kohdentuu sairaanhoitajakoulutukseen. Tällä koulutuslaajennuksella Xamk haluaa vastata alueen pitkään jatkuneeseen ja syvenevään sairaanhoitajapulaan.

Aika näyttää, jääkö lisäys pysyväksi

Lisäopiskelupaikat eivät ole välttämättä pysyviä.

– Tämä korkeakoulutoiminnan suunnittelu on kovin monimutkaista. Mehän sovimme opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tutkintotavoitteet aina neljäksi vuodeksi eli sopimuskaudeksi kerrallaan. Nyt eletään sopimuskautta 2021–2024. Emme osaa vielä sanoa, mitkä ovat vuonna 2025 alkavan sopimuskauden tutkintotavoitteet, Toikka sanoo.

Xamkin tavoite on kuitenkin lisätä sairaanhoitajakoulutuksen määriä myös tulevaisuudessa.

– Meillä on siis lisäpanostussuunnitelmia.

Toikan mukaan Xamkin tärkein tavoite on kuitenkin tällä hetkellä saada yhteishaussa hakijat kiinnostumaan sairaanhoitajakoulutuksesta Kotkassa, jotta lisääntyneet opiskelijapaikat saadaan syksyksi täyteen.

Kuluvan vuoden tammikuussa Kotkassa aloitti opintonsa 43 sairaanhoidon opiskelijaa päiväopinnoissa.