Kouvolan kaupungineläinlääkärin valinnasta tehty oikaisuvaatimus hylättiin

Kokenein hakija katsoi tulleensa syrjityksi valintaprosessissa.

Lumikki Haaja

Uusi kaupungineläinlääkäri valittiin joulukuussa.
Uusi kaupungineläinlääkäri valittiin joulukuussa.

Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta on hylännyt oikaisuvaatimuksen joulukuussa tehdystä kaupungineläinlääkärin valinnasta.

Virkaa haki viisi henkilöä, joista neljä haastateltiin. Oikaisuvaatimuksen tekijä koki tulleensa ohitetuksi, vaikka hänellä oli haastatelluista pisin kokemus eläinlääkärin työstä ja pisin koulutus. Hän katsoi myös tulleensa syrjityksi ikänsä ja sukupuolensa vuoksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijä oli hakenut kaupungineläinlääkärin virkaa myös vuonna 2016, mutta ei tullut valituksi. Tästä hän teki valituksen, joka on parhaillaan korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Valituksesta johtuen oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan haastattelijoilla oli ennakkoasenne häntä kohtaan.

Virkavalinnassa arvioitiin kokonaisuutena hakijoiden työkokemusta, koulutusta, työkokemusta ja haastattelutilanteessa ilmenneitä henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan mukaan kaikki virkaan haastatellut täyttivät hakukriteerit koulutuksen ja työkokemuksen osalta. Virkaan ja varalle valituilla henkilöillä on ikään suhteutettuna riittävä työkokemus.

Oikaisuvaatimuksen tekijän työkokemus on peräisin pääosin muualta kuin kunnaneläinlääkärin työstä, eikä lautakunta katsonut hänen lisäkoulutuksensa antavan hänelle muita hakijoita parempia valmiuksia virkaan.

Kaupungineläinlääkäriksi valitun katsottiin myös pärjänneen haastattelussa oikaisuvaatimuksen tekijää paremmin.

Lautakunta kiistää väitteet syrjinnästä iän, sukupuolen tai käynnissä olevan valitusprosessin perusteella.