Kouvolan kaupunki painottaa itärataa ja kuutostietä

Uudenmaan liitolle annettavassa lausunnossa todetaan, että Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikkaselvitys on Kouvolan mielestä lähtökohdiltaan puutteellinen.

Päivi Virta-Salo

Kouvolan kaupunki painottaa itärataa ja kuutostietä

Kouvolan kaupunki toteaa Uudenmaan liitolle annettavassa lausunnossaan, että itärataa koskeva maakuntakaavamerkintä tulisi nostaa yhteystarvemerkintää vahvemmalle tasolle. Samalla Kouvola painottaa Koskenkylän ja Kouvolan välistä yhteyttä niin maanteitse kuin rautateitse.

Lausunnossa todetaan, että itäradan Kouvola—Porvoo—Helsinki-ratayhteydelle on koko itäisessä Suomessa vahva tarve ja tahtotila. Asian takana ovat Itä-Suomen maakuntaliitot, kaupungit, kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt.

Lausunnon mukaan uuden ratayhteyden ansiosta muun muassa työssäkäyntialueet laajenisivat nykyisestä huomattavasti.

Kouvolan ja Koskenkylän väli on kaupungin mielestä merkittävä raideliikenteen yhteystarvemerkinnän sijasta pääratamerkinnällä.

Tieliikenteessä Kouvola painottaa valtatie 6:n merkitystä.

— Selvityksessä on tarkasteltu liki kaikkia tärkeitä liikennekäytäviä, mutta muun muassa Etelä-Suomen tieverkon merkittävistä tavaraliikenteen ja logistiikan yhteysväleistä Helsinki—Koskenkylä—Kouvola puuttuu kokonaan.

Tältä osin Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikkaselvitys on Kouvolan mielestä lähtökohdiltaan puutteellinen.

Kouvola muistuttaa, että Uudenmaan liiton vastuulla on osaltaan Helsingin ja muun Suomen välisten keskeisten yhteyksien kehittäminen ja suunnittelu.

Uudenmaan liitto on pyytänyt lausuntoja maakuntakaavaluonnoksestaan. Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee asiaa tulevan maanantain kokouksessa.

Luetuimmat