Kouvola haluaa vauhtia ydinkeskustan rakentamiseen — Tavoitteena uusia rakennuksia torille ja Kauppahallin yhteyteen

Tekninen lautakunta saa käsiteltäväkseen osan keskustakorttelien asemakaavamuutoksesta, josta tehtiin päätös jo kolme vuotta sitten.

Lassi-Markku Tuominen

Kouvolan tekninen lautakunta käsittelee tiistaina keskustakorttelien asemakaavamuutosta, jonka yhtenä tavoitteena on laajennusosan rakentaminen Kauppahalliin. Arkistokuva.
Kouvolan tekninen lautakunta käsittelee tiistaina keskustakorttelien asemakaavamuutosta, jonka yhtenä tavoitteena on laajennusosan rakentaminen Kauppahalliin. Arkistokuva.

Kouvolan kaupunki yrittää saada jälleen vauhtia ydinkeskustan rakentamiseen.

Tekninen lautakunta saa ensi viikon tiistaina käsiteltäväkseen asemakaavamuutoksen, joka käsittää Pohjola-torin ja Kauppahallin ympäristöineen sekä niihin rajautuvat kadut.

Lautakunta päätti kolme vuotta sitten elokuussa keskustakorttelien asemakaavamuutoksesta. Kaavamuutokseen liittyvää maankäyttösopimusta ei kuitenkaan ole kolmen vuoden aikana syntynyt, ja näin kaavamuutosta ei ole voitu viedä eteenpäin.

Kaavamuutos pilkottiin osiin

Kaupunki tuokin nyt saman asemakaavamuutoksen osiin pilkottuna päätöksentekoon. Perusteluna on, että tällä tavalla edes osa kaava-alueesta voitaisiin hyväksyä ja kaavan toteuttaminen aloittaa.

Lautakuntakäsittelyyn tuleva korttelialue on kokonaan kaupungin omistuksessa, joten siihen ei liity maankäyttösopimusta. Kauppahallin tontti on vuokrattu Kouvolan Yritystilat oy:lle vuoteen 2040 asti.

Koska kaavamuutoksen sisältöön ei kolmen vuoden aikana oli aluerajausta lukuun ottamatta tehty muutoksia kaavan nähtävillä olon jälkeen, kaava voi edetä suoraan hyväksymiskäsittelyyn.

Muutos vireille kiinteistöyhtiön aloitteesta

Asemakaavan muutos tuli vireille kiinteistöyhtiön aloitteesta vuonna 2011. Alueesta järjestettiin vuonna 2014 ideakilpailu, jonka voittajatyöhön ja siitä jalostettuun ideasuunnitteluun asemakaavan muutos perustuu.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen.

Kauppahallin korttelissa tavoitteena on rakentaa nykyiseen kauppahalliin laajennusosa korttelin luoteiskulmaan.

Pohjola-torilla tavoitteena on puolestaan rakentaa torin tilalle asuin- tai liikerakennuksia. Pysäköintitiloja on kaavailtu rakennusten alle kellariin tai rakennusten alimpiin kerroksiin.

Autoilua vähemmäksi

Asemakaavaselostuksen mukaan ympäröivien katualueiden osalta tavoitteena on kehittää julkisesta katu- ja aukiotilasta kaupunkikuvallisesti laadukas, turvallinen ja viihtyisä. Tämä onnistuu selostuksen mukaan autoilua vähentämällä ja kevyen liikenteen tarpeita painottamalla.

Jos tekninen lautakunta hyväksyy kaavamuutoksen, asia menee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.