Kouvolan A-klinikka karsii asiakaspaikkojaan ja henkilökuntaansa — Taustalla toiminnan kannattamattomuus ja Kymsoten kilpailutus

Piikkisiili lakkautetaan vuodenvaihteessa. Vieroitushoidon paikkoja ei enää jyvitetä erikseen huume- ja alkoholiriippuvaisille asiakkaille.

Matti tieaho

Aluepäällikkö Riikka Viitalan mukaan A-klinikan laitosyksikön ensi vuoden toiminnan tarkka suunnitelma on vielä tekemättä.
Aluepäällikkö Riikka Viitalan mukaan A-klinikan laitosyksikön ensi vuoden toiminnan tarkka suunnitelma on vielä tekemättä.

A-klinikan Kouvolan laitosyksikkö pienenee ensi vuoden alusta. Kun talossa vielä nyt on 21 asiakaspaikkaa, ensi vuoden alusta paikkaluku laskee 17:ään.

A-klinikka oy:n laitos- ja vaativien erityispalveluiden johtaja Timo Väisänen sanoo, että muutokset tehdään, koska asiakkaita ei ole ollut riittävästi.

Toiminta ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa 21 paikalla enää moneen vuoteen. — Timo Väisänen

— Toiminta ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa 21 paikalla enää moneen vuoteen.

Myös Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän Kymsoten päihdehuollon laitospalveluiden kilpailutuksella on Väisäsen mukaan osuutensa palveluiden supistamisessa.

— Mutta sen rooli on pieni.

Kuntoutumishoitoyhteisö

Neppariin yksi lisäpaikka

Paikkaluvun leikkaamisen yhteydessä tulee muutoksia myös toimintaan. Merkittävin niistä on Piikkisiilinä tunnetun huumevieroitusyhteisön lakkauttaminen erillisenä yksikkönä.

Vuodenvaihteesta lähtien A-klinikalla on Kouvolassa 12 vieroitushoitopaikkaa. Koko tusina on käytettävissä joko lyhyt- tai pitkäaikaiseen vieroitukseen. Paikkoja ei jyvitetä erikseen alkoholi- ja huumeriippuvaisille asiakkaille.

Aluepäällikkö Riikka Viitala sanoo, että vieroitushoidossa käytetään tulevaisuudessakin hyviksi koettuja toimintamalleja. Piikkisiilistä jatkoon viedään esimerkiksi yhteisöhoito. Toiminnan tarkempi suunnittelu on lähiviikkojen asialistalla.

Neppari-nimelläkin tunnettu, tätä nykyä nelipaikkainen kuntoutumishoitoyhteisö jatkaa entiseen malliin. Se saa vuodenvaihteessa yhden asiakaspaikan lisää.

Työt loppuvat noin seitsemältä

Asiakaspaikkojen karsiminen pakottaa A-klinikan vähentämään henkilökuntaa.

Väisäsen mukaan perushoitotyötä tekee laitoksessa vuodenvaihteesta lähtien 12,5 henkilöä. Työt loppuvat noin seitsemältä. Henkilökunta sai tietää töidensä jatkumisesta tai päättymisestä kuluvan viikon tiistaina.

Suurin osa talon työntekijöistä on koulutukseltaan lähi- tai sairaanhoitajia.

— Erityisvastuita ei jatkossa enää ole, vaan kaikki tekevät kaikkia töitä.

Vieroitushoidossa mitoitus on 0,8 työntekijää yhtä asiakasta kohti. Kuntouttavassa hoidossa suhdeluku on 0,5.

A-klinikan Kouvolan laitospalveluiden suurin asiakas on Kymsote. Palveluita on ostanut Kouvolasta myös muun muassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote.

— On myös monia pieniä asiakkaita, jotka voivat ostaa meiltä palveluita suorahankintana, Väisänen sanoo.