Kouvolan varhaiskasvatuksen päätöksistä tiedotetaan jatkossa sähköisesti

Asiakkaat, jotka eivät ole antaneet suostumustaan sähköpostin käyttöön, saavat päätökset postitse entiseen tapaan.

Jussi Lopperi

Varhaiskasvatuksen siirtymistä sähköiseen tiedotukseen perustellaan muun muassa ympäristösyillä ja säästöillä.
Varhaiskasvatuksen siirtymistä sähköiseen tiedotukseen perustellaan muun muassa ympäristösyillä ja säästöillä.

Kouvolan varhaiskasvatuksen päätöksistä aletaan tiedottaa asiakkaille sähköisesti lokakuun alusta alkaen.

Päätökset lapsen varhaiskasvatuspaikasta ja asiakasmaksuista lähetetään e-asiointipalveluun, joka on kaikkien päivähoidon ja perhepäiväkotien asiakkaiden käytettävissä.

Asiakkaat saavat sähköpostiinsa tiedon päätöksen valmistumisesta ja linkin palveluun kirjautumiseen. E-asiointiin kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen kautta esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Jos asiakas ei ole antanut suostumustaan sähköiseen asiointiin, hän saa päätöksen entiseen tapaan kirjeellä postitse.

Sähköiseen asiointiin siirtymistä perustellaan asiakaspalvelun sujuvoittamisella, ympäristöystävällisyydellä ja kaupungille tulevilla säästöillä.

Varhaiskasvatuksella on ollut aiemminkin käytössään sähköisiä palveluja. E-asioinnin kautta voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa, ilmoittautua esiopetukseen, ilmoittaa lapsen hoitoaikoja ja tehdä tuloselvityksen. Käytössä on myös Wilma-järjestelmä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteydenpitoa ja tiedottamista varten.