Lastensuojelun asiakkaat eivät saa apua ajoissa Kouvolassa – Avi huomautti Kymsotea ja patistaa sitä panemaan asiat kuntoon

Osa määräaikojen ylittämisistä johtuu siitä, että asiakkaiden tietoja ei ole päivitetty asianmukaisesti, vaikka itse työ on tehty ajoissa.

Katja Juurikko

Kymsote sai avilta huomautuksen lastensuojelun määräaikojen ylittämisestä.
Kymsote sai avilta huomautuksen lastensuojelun määräaikojen ylittämisestä.

Lastensuojelun asiakkaat eivät saa apua lain mukaisessa määräajassa Kouvolassa. Siksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto avi on huomauttanut palvelusta vastaavaa Kymsotea ja edellyttää asiaan muutosta.

Avi on seurannut lastensuojelua aikavälillä 1.10.2019–31.3.2020.

Lastensuojelulaki määrittää, että palvelutarpeen arviointi on aloitettava seitsemän arkipäivän kuluessa lastensuojeluasian tultua vireille. Arvioinnin pitää valmistua kolmen kuukauden kuluessa.

Jos määräajoissa ei pysytä jatkossa paremmin, avi voi ryhtyä jatkotoimenpiteisiin.

Palveluihin pääsy ja asiakastietojen kirjaus ongelmana

Kymsoten saama huomautus koskee vain toimintaa Kouvolassa. Muut alueen kunnat ovat pysyneet aikarajoissa.

Ongelmia on sekä palveluihin pääsemisessä että asiakastietojen kirjaamisessa.

– Merkinnät asiakastietojärjestelmään ovat jääneet tekemättä ajantasaisesti ja tai niitä ei ole osattu tehdä oikein, jolloin lainmukaiset määräajat ylittyvät, avin sosiaalihuollon ylitarkastaja Elina Haahti kertoo.

Osassa palvelutarpeen arvioinnin aloituksista asia oli käsitelty asiakkaan kanssa ajoissa, mutta sitä ei ollut merkitty järjestelmään asianmukaisesti. Osassa määräajat eivät vain ole toteutuneet lain mukaisesti.

Valvontajaksolla aikarajat ylittyivät palvelutarpeen arvion valmistumisten osalta noin kymmenessä prosentissa kaikista tapauksista

– Edellisellä tarkastusjaksolla kunnan selvityksessä todettiin, että sinne on valittu vastuutyöntekijät, jotka valvovat määräaikojen toteutumista ja perehdyttävät muita, jotta asiat tulevat merkityiksi ja kirjatuiksi oikein. Tämä ei ole selkeästi toteutunut, Haahti sanoo.

Määräys seuraava keino

Avin huomautus on hallinnollisen ohjauksen keino. Huomautuksen saaneita edellytetään korjaamaan siihen liittyvät asiat.

Mikäli tilanne ei huomautuksesta huolimatta parane, avi voi seuraavaksi antaa määräyksen.

– Silloin kuulemme asianosaisia ja otamme huomioon aiemman hallinnollisen ohjauksen, kokonaistilanteen ja sen, mitä asioille on tosiasiallisesti tehty. Tämä koskee yleisesti kaikkia tapauksia, Haahti sanoo.

Monessa kunnassa ongelmia ei ole korjattu

Koko valvonnassa korostui avin mukaan se, että kunnilla ja sote-kuntayhtymillä on vaikeuksia rekrytoida sosiaalityöntekijöitä.

Henkilöstön vaihtuvuus ja puute aiheuttivat tiedonkulun ja perehdytyksen ongelmia kuntien lastensuojelussa. Vuodesta toiseen ne johtavat vääriin ja puutteellisiin merkintöihin tietojärjestelmissä. Kaikki tämä vaikuttaa osaltaan siihen, ettei lastensuojeluasioita käsitellä lain mukaisessa ajassa.

Avin mukaan osassa kunnista ei oltu panostettu edellisellä tarkastelujaksolla löydettyjen ongelmien korjaamiseen eikä siihen, että määräajoissa pysyttäisiin paremmin. Lisäksi monissa sote-kuntayhtymissä ei otettu ajoissa huomioon haasteita, joita kuntien yhdistymisestä seurasi.

Avi valvoo lastensuojelulain noudattamista kaksi kertaa vuodessa.

Avi antoi huomautuksia asioista yhteensä yhdeksälle kunnalle tai kuntayhtymälle. Kymsoten lisäksi huomautus annettiin muun muassa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle.

Juttua täydennetty kello 14.02: lisätty avin kommentit.

Uusimmat uutiset