Uutta voimajohtoa rakennetaan Valkealaan — Sähkön toimitusvarmuus paranee useissa kylissä

Kalle Sipiläinen

Uutta voimajohtoa rakennetaan Valkealaan — Sähkön toimitusvarmuus paranee useissa kylissä

Sähkönjakeluyhtiö KSS Verkko on aloittanut uuden 110 kilovoltin voimajohdon rakentamisen Valkealan Anttilan kylään. Johto rakennetaan Multamäestä Kansikkaantielle. Lisäksi rakennetaan sähköasema Kansikkaantien varteen.

Voimajohto rakennetaan säävarmaksi. Sen läheisyydestä raivataan puusto niin, etteivät puut yllä kaatuessaan johtoon. Hankkeen kustannukset ovat noin 2,5 miljoonaa euroa.

Hankkeen tarkoituksena on turvata KSS Verkon jakelualueen pohjoisen osan sähköjakelu häiriötilanteissa. Yhtiön mukaan hanke parantaa oleellisesti myös Tuohikotin, Vuohijärven ja Kääpälän toimitusvarmuutta. Parannus koskee noin 11000 asiakasta.

Rakennustyö etenee vaiheittain: ensin rakennetaan pylväsperustukset, sitten kootaan ja pystytetään pylväät ja lopuksi asennetaan johtimet. Työvaiheiden välissä on usein taukoja.

Urakoitsijana toimii Vattenfall Services Nordic. Voimajohdon ja sähköaseman on määrä olla valmiina loppuvuonna 2018.

Marraskuussa KSS Verkolle valmistui uusi voimajohto Korialta Sydänmaalle. Urakka liittyi kantaverkkoyhtiö Fingridin lähes sadan vuoden ikäisen voimajohdon uusimiseen Korian ja Lappeenrannan välillä. Koria—Sydänmaa-voimajohtohanke on KSS Verkon tänä vuoden suurin verkostoinvestointi.

Investointien taustalla on vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki, joka määritteli sähkön toimintavarmuustavoitteet.

Vuoden 2028 loppuun mennessä myrskyn tai lumikuorman aiheuttama sähkökatko saa kestää asemakaava-alueella enintään 6 tuntia ja muualla enintään 36 tuntia.

Luetuimmat