Valtatie 12:n Tillolan ja Keltin välinen osuus avataan liikenteelle kesän aikana — Päällystys- ja jyrsintätöitä tehdään myös liikenteen seassa.

Tieosuus ja uudet risteyssillat avataan porrastetusti sitä mukaa, kun työt valmistuvat.

Jetro Matilainen

Valtatie 12:n remontti alkoi noin vuosi sitten.Kuva toukokuulta.
Valtatie 12:n remontti alkoi noin vuosi sitten.Kuva toukokuulta.

Valtatie 12 saadaan normaaliin käyttöön Tillolan ja Keltin välisellä tieosuudella kesän aikana. Tieosuus ja sille rakennettavat neljä uutta risteyssiltaa avataan liikenteelle porrastetusti sitä mukaa, kun työt valmistuvat.

Valtatiellä tehdään kesä- ja heinäkuussa jyrsintöjä ja päällystystöitä. Vanhaa asfalttia jyrsitään valtatien reunasta ja sekaan ajetaan uutta mursketta. Jyrsitty asfaltti käytetään uudelleen valtatien kantavassa kerroksessa. Jyrsinnät on aloitettu kesäkuussa liikenteeltä suljetuilla osuuksilla. Toinen jyrsintäkerta on heinäkuussa liikenteen seassa.

Jyrsintöjen jälkeen alkaa asfalttipohjien tekeminen, ja tie levennetään nelikaistaiseksi.

Kun työtä tehdään liikenteen seassa, liikenne ohjataan joko tien keskelle tai reunaan. Nopeusrajoitus on pääsääntöisesti 60 kilometriä tunnissa. Asfaltoinnin ja jyrsintöjen ajaksi se lasketaan 50 kilometriin tunnissa.

Myös Keltin eritasoliittymän rakentamista jatketaan. Kesällä tehdään muun muassa pengerrys-, päällysrakenne- ja valaisintöitä. Liittymä asfaltoidaan elo—syyskuun aikana. Kouvolasta Lahteen ajava liikenne ohjataan edelleen kiertotielle syyskuuhun asti.

Kontjärven kohdalla aloitetaan lähiaikoina meluaidan rakentaminen valtatiestä tulevan melun vaimentamiseksi. Melukaidetta rakennetaan heinäkuussa myös Keltin uusille rampeille.