Kouvolassa vieraillut ministeri Anu Vehviläinen: ”Porvoosta Kouvolan kautta kulkevan itäradan vaikuttavuus on merkittävästi Kotkan rantarataa suurempi”

Ministeri Vehviläinen ei ottanut kantaa kaakon lääkintähelikopterin sijoituspaikkaan.

Lumikki Haaja

Ministeri Anu Vehviläinen (kesk.) tapasi Kouvolassa paikallisia päättäjiä, kuten Keskustan kouvolalaisen kansanedustajan Markku Pakkasen (oikealla). Pakkanen on puolustanut Uttia pelastushelikopterin sijoituspaikaksi.
Ministeri Anu Vehviläinen (kesk.) tapasi Kouvolassa paikallisia päättäjiä, kuten Keskustan kouvolalaisen kansanedustajan Markku Pakkasen (oikealla). Pakkanen on puolustanut Uttia pelastushelikopterin sijoituspaikaksi.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) vieraili keskiviikkona Kouvolassa tapaamassa Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson Liiton edustajia.

Tapaamisessa käydyissä keskusteluissa käsiteltiin Vehviläisen mukaan kaikkia Kouvolaa ja Kymenlaaksoa koskevia ajankohtaisia asioita.

Asialistalta löytyivät niin sote- ja maakuntauudistus, itäratahanke kuin lääkintähelikopterin sijoituspaikkakin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan reformiministeriryhmä tekee päätöksen lääkintähelikopterin sijoituspaikasta kaakossa. Ministeri Vehviläinen, milloin päätös tehdään?

— Päätöstä ei ole vielä tehty. Ajankohta riippuu ministeri Saarikon valmistelutyön etenemisestä. Hän esittelee asian ministerityöryhmälle.

Mikä on oma kantanne?

— Itse en tässä vaiheessa ota kantaa sijoituspaikkaan, koska haluan kuulla sekä Kouvolan että Lappeenrannan perustelut.

Uudessa itään suuntautuvassa ratalinjauksessa on ollut esillä kaksi vaihtoehtoa, niin sanottu rantarata Kotkan kautta tai itärata Porvoon kautta Kouvolaan. Kumpaa kannatatte ja miksi?

Porvoosta Kouvolan kautta kulkevan itäradan vaikuttavuus on merkittävästi suurempi. Vaikuttavuusalueella koko Itä-Suomessa Kainuuseen asti asuu yli miljoona ihmistä. — Anu Vehviläinen

— Tässä minulla on selvä kanta. Porvoosta Kouvolan kautta kulkevan itäradan vaikuttavuus on merkittävästi suurempi. Vaikuttavuusalueella koko Itä-Suomessa Kainuuseen asti asuu yli miljoona ihmistä. Lisäksi on syytä muistaa Pietarin-yhteyden merkitys. Ymmärrän toki Kotkan näkemyksen rantaradan tärkeydestä satamalle. Siksi myös Kotkan ja Haminan seudun elinvoimaisuudesta on huolehdittava.

Mikä on näkemyksenne hankkeen toteutusaikataulusta?

— Kun itäratahanke nousi esille tänä keväänä, realistisena tavoiteaikatauluna pidettiin vuotta 2030. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä työskentelee asian parissa tämän vuoden loppuun asti, jolloin aikataulukin varmasti tarkentuu. Itärata on koko Itä-Suomen kannalta erittäin tärkeä hanke.

Miten maakuntauudistuksen valmistelu on sujunut Kymenlaaksossa?

— Mielestäni se on sujunut hyvin. Kymenlaaksossa aloittaa ensi vuoden alussa vapaaehtoinen sote-kuntayhtymä. Kymenlaaksossa on saatu paljon aikaan tänä vuonna.

Maakunnan sisäisessä työnjaossa Kouvolaan on luvattu hallinto. Kuinka suuresta työntekijämäärästä puhutaan?

— Siihen en osaa ottaa kantaa. Kun luodaan uutta, ei se aina suju kuin tanssi. Mutta hankaluuksien takaa pitää pystyä näkemään tavoiteltu lopputulos.

Onko Kymenlaakson sisäisestä eripurasta kuinka paljon haittaa itärata-hankkeelle?

Lumikki Haaja

Joensuusta kotoisin oleva kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen pitää itäratahanketta erittäin tärkeänä koko Itä-Suomelle.
Joensuusta kotoisin oleva kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen pitää itäratahanketta erittäin tärkeänä koko Itä-Suomelle.

— En uskalla arvioida, kuinka paljon haittaa eripurasta on. Ratkaisut pitää pystyä selvittämään maakunnan sisällä.

Miten Pohjois-Karjalassa ja muissa itäradan varrella olevissa maakunnissa on käsitelty Kymenlaakson tilannetta?

— Siellä kyllä tiedostetaan, että Kymenlaaksossa on rata-asiassa kaksi eriävää kantaa. Muualla Itä-Suomessa toivotaan hartaasti, että itäratahankkeessa päästään eteenpäin.

Jos ja kun näyttää siltä, että esimerkiksi Kymenlaaksossa on pohjoisen ja etelän välillä köydenvetoa niin itäradasta kuin sote-uudistuksesta, pitäisikö tällaisissa tapauksissa olla jonkinlainen ulkopuolinen sovittelija?

— En usko, että minkäänlaisesta ulkopuolisesta tahosta olisi oikeasti hyötyä. Siinä vain luotaisiin ennakkotapaus vastaavia tilanteita ajatellen. En lämpene ajatukselle sovittelijasta.

Mitä tapahtuu vapaaehtoisille sote-kuntayhtymille siinä tapauksessa, jos koko maakunta- ja sote-uudistuspaketti kaatuu?

— On turha lähteä jossittelemaan tällaisella vaihtoehdolla. Lait ovat perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.

Onko se varmaa, että jos uudistukset eivät tällä vaalikaudella tapahdu, valmistelua jatketaan vanhalta pohjalta ensi vaalikaudella riippumatta siitä, ketkä ovat hallitusvastuussa?

— Jos sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketti kaatuu perustuslakivaliokunnassa tai eduskunnassa, kaikki valmistelu alkaa alusta. Jos ei ole tarvittavaa lainsäädäntöä, ei uudistusten valmistelulle ole pohjaa. Mutta korostan, että nyt on turha lähteä spekuloimaan tässä asiassa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset