Kymsoten yhtymävaltuuston äänivaltakiistaa ratkotaan nyt hallinto-oikeudessa — Perussopimuksen mukaan Kouvolalla olisi äänienemmistö, mutta muut katsovat, että sopimuksessa on kirjausvirhe

Kotka, Hamina, Pyhtää ja Virolahti ovat vieneet asian hallinto-oikeuteen. Miehikkälä ei lähtenyt mukaan.

Matti Riihelä

Kymsoten yhtymävaltuuston äänivaltakiistaa ratkotaan nyt hallinto-oikeudessa — Perussopimuksen mukaan Kouvolalla olisi äänienemmistö, mutta muut katsovat, että sopimuksessa on kirjausvirhe

Kouvolan ja Etelä-Kymenlaakson kuntien välinen kiista äänien jakautumisesta Kymsoten yhtymävaltuustossa on viety Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hakemuksen ovat tehneet Kotka, Hamina, Pyhtää ja Virolahti. Kuntayhtymän kuudes kunta Miehikkälä ei ole mukana.

Kyse on erimielisyydestä Kymsoten perussopimuksen tulkinnassa. Sopimuksessa todetaan, että kullakin yhtymävaltuustojäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti. Yksittäisen kunnan äänimäärä voi olla enintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.

Näitä säännöksiä soveltamalla Kouvolalla on yhtymävaltuustossa 58 prosentin äänienemmistö vielä senkin jälkeen, kun sen äänimäärää on leikattu. Etelä-Kymenlaaksossa katsotaan, että perussopimuksessa on kirjausvirhe. Kuntien mukaan äänivalta on pitänyt määritellä niin, että yksi ääni alkavaa tuhatta asukasta kohti on kullakin kunnalla, ei yksittäisellä yhtymävaltuuston jäsenellä.

Äänivalta jakautui tämän periaatteen mukaisesti Kymsoten edeltäjän Carean yhtymäkokouksessa. Tuolloin Kouvolalla oli 85 ääntä ja etelän 5 kunnalla yhteensä 87.

Perusteena perustuslaki

Etelän kunnat vetoavat hakemuksessa perustuslakiin, joka suojaa kunnallista itsehallintoa. Hakemuksen liitteenä on oikeustieteen tohtori, professori Olli Mäenpään lausunto. Sen mukaan kuntayhtymän perussopimusta on tulkittava ja sovellettava niin, ettei yksittäisellä kunnalla ole määräämisvaltaa päätöksenteossa.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa vuoden alussa. Äänivallasta yhtymävaltuustossa kiisteltiin jo ennen sitä. Kouvola on halunnut perussopimusta tulkittavan niin kuin siihen on kirjattu.

Kymsoten hallitus päätti helmikuussa äänin 5—4, että äänivaltaa koskeva muutos viedään jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn. Muut kunnat ovat valmiita muuttamaan perussopimusta, mutta Kouvolassa asiaa ei viety viralliseen päätöksentekoon.

Kouvolassa ei halua muutokseen

Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Elomaa (kok.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikalta jo eronnut Nina Brask (sd.) lähettivät heinäkuun alussa Kouvolan valtuuston puheenjohtajalle Jouko Leppäselle (kok.) ja hallituksen puheenjohtajalle Harri Helmiselle (sd.) kirjeen, jossa pyysivät Kouvolaa neuvottelemaan perussopimuksesta ja kirjoittivat asian menevän muuten hallinto-oikeuteen.

Leppänen ja Helminen vastasivat valtuustoryhmien kanssa keskusteltuaan. Vastauksen mukaan perussopimusta voidaan päivittää, jos siihen syntyy yhteisesti koettua tarvetta, mutta nyt ei ole sen aika.

Kotka, Hamina, Pyhtää ja Virolahti pyytävät hallinto-oikeutta vahvistamaan, että Kymsoten perussopimusta on tulkittava niin, ettei yksittäisellä jäsenkunnalla ole määräämisvaltaa yhtymävaltuuston päätöksenteossa. Lisäksi ne haluavat, että Kouvola velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kolmatta kappaletta täsmennetty kello 14.19: Kouvolan enemmistö säilyisi senkin jälkeen, kun ääniä on leikattu.