Poksin hoitajista on "revitty kaikki irti" — Poksin päivystyksen kaikki 49 hoitajaa seisovat aluehallintovirastoon tehdyn kantelun takana: "Henkilöstövajaus on riski työ- ja potilasturvallisuudelle"

Pohjois-Kymen sairaalan Poksin päivystyksen 49 hoitajaa moittivat työolojaan yhteisessä kannanotossaan. Hoitajilla on suuri huoli niin potilas- kuin työturvallisuudesta. Hoitajien luottamusmies Paula Werning on tehnyt tilanteesta kantelun.

Katja Juurikko

Pohjois-Kymen sairaalan Poksin päivystyksen hoitajien mukaan toiminta pyörii riskirajoilla. Hoitajia on päivystyksessä liian vähän.

Pohjois-Kymen sairaalan Poksin hoitajat avaavat omalta osaltaan päivystyksen tilannetta tuoreessa kannanotossaan. Kannanoton takana ovat allekirjoituksen mukaan kaikki päivystyksen 49 hoitajaa.

Kannanoton mukaan sekä potilas- että työturvallisuus vaarantuvat Poksin päivystyksessä jatkuvasti. Syynä on liian vähäinen hoitajamäärä.

Vuoden 2018 alussa hoitajien määrää vähennettiin, kun sairaalan toiminta siirtyi Carealle. Taustalla oli oletus, että päivystyksen potilasmäärät vähenisivät, kun eriskoissairaanhoidon asiakkaat vietäisiin suoraan Kotkaan. Potilasmäärät eivät kuitenkaan ole vähentyneet.

— Useammista vuoroista on puuttunut hoitajia, ja tilannetta on paikattu yhdistämällä kahden hoitajan työ yhdelle. Hoitajat ovat venyneet toistuvasti jäämällä oman vuoron jälkeen auttamaan työkavereita ja tekemällä ylitöitä satoja tunteja, kannanotossa kirjoitetaan.

Hoitotyön kehittämiseen tai uusiin ohjeisiin perehtymiseen ei ole aikaa, hoitajat kirjoittavat. Kannanoton mukaan myöskään koulutuksia ei järjestetä.

Kannanoton mukaan henkilökunta on toistuvasti ilmaissut huolensa tilanteesta esimiehille ja sairaalan johdolle. Kannanoton mukaan huolta ei ole kuultu.

Hoitajien luottamusmies Paula Werning on tehnyt tilanteesta kantelun aluehallintovirastoon. Kouvolan Sanomat uutisoi kantelusta viime viikolla.

Uusimmat uutiset