Viisi voimalaa riittää Iitissä: Jos kaavaehdotus toteutuu, tuulivoimapuistoa Perheniemeen suunnitteleva yhtiö on valmis rakentamaan sen — Rakentaminen voisi alkaa kahden vuoden kuluttua

Tuulivoimapuistoa Iittiin suunnittelevalta Kimmo Kailalta kysellään eniten meluhaittoihin, voimaloiden näkymiseen ja lintuihin liittyviä asioita.

Kimmo Seppälä

Iittiä lähimmät tuulivoimalat ovat Haminassa.
Iittiä lähimmät tuulivoimalat ovat Haminassa.

Iitin kunnassa vireillä olevan tuulivoimapuiston kaavaehdotus on asukkaiden nähtävänä. Jos osayleiskaava menee ehdotetulla tavalla läpi, tuulivoimapuistoa Perheniemeen suunnitteleva suomalainen Solarwind by Janneniska on valmis tekemään rakentamispäätöksen. Kaavaehdotuksessa on paikat kuudelle tuulivoimalalle. Kaavan hyväksymisen jälkeen niistä putoaa 1–2 voimalaa pois.

– Viisikin riittää. Silloin rakentamispäätös voitaisiin tehdä, Solarwind by Janneniskan toimitusjohtaja Kimmo Kaila sanoo.

Kaavoitusprosessin jälkeen yhtiö tekee päätöksen rakennusluvan hakemisesta, jos on tehdäkseen. Rakentamisaikataulu on Kailan mukaan vuosina 2022–2024. Viiden voimalan puiston hinta on kaikkine kustannuksineen noin 25 miljoonaa euroa.

Iitin kunnalle tuulivoimapuisto tuottaisi Kimmo Kailan arvion mukaan muutaman sadan tuhannen euron vuositulot kiinteistöveroina.

– Yrityksen kotipaikkana olisi Iitti, joten sillä olisi myös muita myönteisiä verovaikutuksia kunnalle.

Meluhaitat kiinnostavat

Iittiläisiä asukkaita tuulivoimapuiston rakentaminen on kiinnostanut aina siitä lähtien, kun puistoa ryhdyttiin suunnittelemaan Perheniemeen vuonna 2017. Asukasiltoja aiheesta on pidetty puolenkymmentä. Viimeisin oli loppuvuodesta. Seuraava on huomenna tiistaina. Loppuvuodesta paikalla oli Kailan mukaan viitisenkymmentä asukasta.

– Eniten asukkaat kysyvät meluvaikutuksista ja siitä, miten voimalat tulevat näkymään maisemassa. Myös linnuista kysellään jonkin verran, miten voimalat vaikuttavat niiden elämään.

Martti Ripaoja

Tuulivoimalan korkeus voi Iitissä olla jopa 160 metriä.
Tuulivoimalan korkeus voi Iitissä olla jopa 160 metriä.

Hyvät tuulet puoltavat Kailan mukaan tuulivoimapuiston rakentamista Perheniemeen. Viiden voimalan puisto on suunnitteilla valtatie 12:n eteläpuolella sijaitsevalle metsäalueelle. Alue on noin kuuden kilometrin etäisyydellä Kausalasta länteen. Kaava-alueen koko on noin 325 hehtaaria.

– Siellä on kukkulantapaisia paikkoja ja nousevaa esteetöntä maastoa etelän suuntaan.

Muualle Iitin tai Kouvolan seudulle tuulipuiston rakentaminen ei Kailan mukaan kannata. Syynä on se, että joko maasto-olosuhteet eivät sovellu voimaloiden rakentamiseen tai asutus on liian tiuhaa.

– Missään muualla tällä suunnalla ei ole sellaista aukkoa, jossa olisi 1,5 kilometrin etäisyyksiä kesämökkeihin ja vakituisiin asuntoihin.

Voimalat jopa 160 metrin korkuisia

Tuulivoimapuiston suunnittelu vie aikaa, koska kaikki mahdollinen tuulista lintujen pesimiseen on tutkittava. Sen jälkeen ryhdytään puntaroimaan hankkeen kannattavuutta. Tuulivoimapuistot rakennetaan ilman valtion tukia, joten niiden on oltava kannattavia, Kaila sanoo.

– Hyvä tuuli on vain yksi tekijä. Kannattavuuteen liittyvät myös rakennettavien voimaloiden määrä ja alueen verkkoyhteydet. Iitin kohdalla hyvä asia on se, että Kotkan satama on verrattain lähellä voimalan osien kuljettamiseen.

Hankealueen lähiympäristössä sijaitsee melko runsaasti asutusta, lähinnä tuulivoimapuiston etelä- ja itäpuolella. Voimaloista kahden kilometrin etäisyydellä sijaitsee 21 asuin- tai lomarakennusta. Lähimpänä voimaloita oleva lomarakennus on noin 900 metrin päässä.

Perheniemen tuulivoimapuiston suunnitelmassa voimaloiden teho on 3–4 megawattia. Tornit ovat 120–160 metrin korkuisia. Voimalan siipien maksimipyyhkäisykorkeus on 200–230 metriä.

Iittiä ja Kouvolaa lähimmät tuulivoimalat ovat Kotkassa ja Haminassa. Pohjoisessa lähin on Luhangassa ja idässä Lappeenrannassa ja Imatralla.

Osayleiskaava on julkisesti nähtävänä 18. helmikuuta saakka Iitin kunnantalolla. Asukasilta on Iitin kunnantalolla tiistaina 21. tammikuuta kello 17.

Juttua korjattu 20.1. kello 9.59: asukasillassa alun perin väärä päivämäärä, oikea ajankohta on tiistai kello 17.