Kymijoella poistetaan vanhoja kiinnityspaaluja – Keinoina sahaaminen ja räjäyttäminen

Esa Korhonen

Paalut ovat jäänne tukinuitosta.
Paalut ovat jäänne tukinuitosta.

Vanhojen uittojohteiden kiinnityspaalujen eli ukkojen poistaminen on alkanut Kymijoella. Paaluja poistetaan Voikkaan ja Pyhäjärven välisellä osuudella.

Ukkojen poistaminen on Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen ja Kouvolan kaupungin yhteishanke.

Keskeisenä tavoitteena on parantaa uuden Kimolasta Voikkaalle johtavan vesireitin turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Poistettavia ukkoja on 80–100 kappaletta. Ukot poistetaan räjäyttämällä tai sahaamalla paalut joen pohjan tasolta poikki. Poiston jälkeen puiset ukot on tarkoitus uusiokäyttää energian tuotantoon.

Räjäytyspanokset asennetaan ukkoihin sukeltamalla. Räjäytykset hoitaa vesirakennus- ja sukellustöihin erikoistunut yritys.

Urakan arvioidaan kestävän kahdesta kolmeen viikkoa, ja se on tarkoitus toteuttaa kahdessa jaksossa alkavan syksyn aikana.

Voikkaan vesireitillä on uitettu puutavaraa viimeksi vuonna 2002.